×

Tämä on käyttäjän Marko Mäenpää suunnitelma. Osa kurssia Opettajien TVT-taidot - Ainekohtaiset.Maunun koulussa on Vernierin GO! -antureita, jotka voidaan liittää tietokoneeseen usb-portin kautta ja mittausdatan keruu tapahtuu ilmaisella Logger Lite -ohjelmalla. Se on oltava asennettuna koneessa, jotta voi aloittaa antureiden käytön.

Maunussa tällä hetkellä (17.5.2017):

4kpl usb-porttiin liitettäviä GO!Link -sovittimia, joihin saa kiinni yhden anturin kerrallaan.

4kpl lämpötila-antureita

4kpl pH-antureita

1kpl ultraääni GO!Motion nopeusanturi, josta data luetaan koneelle oman usb-johdon avulla ilman GO!-sovitinta.

Mittaus etenee seuraavasti: 

1. Käynnistä Logger Lite.

2. kytke anturi GO!Link-sovittimeen ja se kiinni koneen usb-porttiin. Logger Lite tunnistaa anturin automaattisesti. Voit mitata useammalla anturilla samanaikaisesti ja kerätä dataa yhtä aikaa, jos sinulla on useampi usb-portti koneessasi ja monta GO!Link sovitinta.

englanninkielinen video GO!Link-sovittimesta 

3. Määritä ohjelmassa mittauksen kesto ja näytteenottotajuus yms. ja käynnistä mittaus. Näet mittausarvijen kerääntyvän ikkunan vasemmassa sivussa olevaan taulukkoon samalla, kun data piirtyy kuvaajaan.

Youtube videoita Logger Liten käytöstä (Luultavasti Logger Pro -ohjeet toimivat perustapauksissa aivan yhtä hyvin, vaikka Lite-versiossa ominaisuuksia on vähemmän). 

https://www.youtube.com/watch?v=uGxcnEeTfTU

Kerätyn datan siirtäminen taulukkolaskentaohjelmaan (Excel, Google Sheets) CSV-tiedostona.

Tiedosto-alasvetovalikosta valitse "vie" ja sieltä "CSV" (comma-separated values).

englanninkielinen video Litestä Google sheetsiiin.

englanninkielinen video csv-tiedoston tuomisesta Exceliin.


  • Ainesidonnaisia kokonaisuuksia opetukseen