×
Janne Korsimo
Kurssi: KouluSta
1 oppitunti
Luokka-aste
7.-9. luokka
Oppiaineet
PRO
Hakusanat
powerbi service desktop raportti käyttöönotto

Käyttöönotto-admin

Valmistelut ennen 1. raportin käyttöönottoa

 1. Lataa ja asenna omalla koneelle PowerBi Desktop
 2. Varmista tietohallinnosta, että sinulla on PowerBi Pro lisenssi
 3. Varmista, että sinulla on pääsy kunnan valitsemaan datavarastoon (Onedrive tai Azure)
  1. Onedrive malli (1D mallit) - tarvitset O365 tili tunnuksen ja salasanan, saat sen omalta tietohallinnolta
  2. Azure datavarasto - tarvitset datavaraston osoitteen ja tunnukset, saat ne hankkeen koordinaattroilta
 4. Ota raportit käyttöön ohjeiden mukaan.
  1. Onedrive -malli. Ks välilehti 1.A  https://opentunti.fi/plans/show/13099#student-info-3892 
  2. Azure -malli, ks vällehti 1.B https://opentunti.fi/plans/show/13099#student-info-3893 

 

Yhteisen tietomallin mukaisten raporttien käyttöönotto, kun tietovarastona on Onedrive:

 1. Lataa mallit omalle koneelleOnedrive-mallit
 2. Avaa ohje pBit-käyttöönotto.pdf ja ota ohjeen mukaan ensin käyttöön Tietomalli-1D-T1.pbit.
  • KS. tarvittavat parametrit + infot alla olevan otsikon Ohjeet ja Parametrit käyttöönotossa:
 3. Tallenna malli omalle koneelle nimellä Tietomalli-1D-T1.pbix
 4. Luo PowerBi Servicen puolella TyötilaOpentunti - Suunnitelma - Käyttöönotto-admin
 5. Julkaise kohdan 3 malli kohdan 4 työtilaan. Eli seuraavat temput
  1. Julkaisu: Opentunti - Suunnitelma - Käyttöönotto-admin
  2. Ajastus: Opentunti - Suunnitelma - Käyttöönotto-admin
  3. Rivitason suodatus: Opentunti - Suunnitelma - Käyttöönotto-admin . Huom. Mallissa on vain 3 roolia
   1. All-Sivistysjohtaja – lisää henkilöt, jotka saavat nähdä kaikki tiedot
   2. Koulu-Rehtori – lisää henkilöt, jotka saavat nähdä tietoja omasta koulusta, tyypillisesti siis rehtorit, älä kuitenkaan lisää tänne ”perusopettajia”
   3. Luokka-LV / LO – KO henkilöt näkevän luokanvalvojan ominaisuudessa oman luokan tietoja, tänne voi lisätä vaikka ryhmän, jossa on kaikki opettajat
 6. Muut mallit, joiden nimen lopussa on T1 käyttävät edellä käyttöönotettua ja julkaistua mallia. Ko mallien käyttöönotto on nopeampaa ja ne otetaan käyttöön seuraavasti:
  1. Avaa mallin pBit ja odota hetki.
  2. Klikkaa Home - Transform data– Data source settings
  3. Valitse avautuvasta ikkunasta edellä kohdassa c julkaistu Tietomalli-1D-T1
  4. Raportin visuaalien pitäisi nyt toimia ja voit tallentaa sekä julkaista raportin. Huom. ko raportille ei tarvitse määrittää ajastusta tai rivitason suodatusta.
 7. Muut raportit, joiden nimi loppuu TX otetaan käyttöön kuten aikaisemmin tai edellä kuvattu Tietomalli-1D-TX. Esim. Lukio-1D-TX ja kunta-koulu-opettajat-henkilokunta-1D-TX
 8. Kaikkien uusien raporttien käyttöönoton jälkeen kannttaa päivittää sovellus, Opentunti - Suunnitelma - Käyttöönotto-admin

Ohjeet ja Parametrit käyttöönotossa:

Muuta lihavoidut kohdat esimerkeistä omaan kuntaan sopivaksi:

 1. Onedriven ensimmäisiin kolmea parametria ei saa muuttaa. 
 2. Folder kohtaan kunnan tunnuksen OneDrive kansion osoite (esim. kirjaudu tunnuksen Onedriveen ja kopio osoite selaimella)
  1. Esim: https://organisaatio-my.sharepoint.com/personal/tunnus_tunnus_kunta_fi/
 3. Wilma-url: oman organisaationWilman osoite
  • Huom. ei / viivaa lopussa, ko parametri ei ole kaikissa pBit malleissa)
  • Esim. https://organisaatio.inschool.fi
 4. Huolipisteet:
  • Huom. Esimerkin viimeinen 26 on Primuksen huoli tuntimerkinnän korttinumero, tarkista omasta kunnasta korttinumero. Jos merkintää ei ole, kirjoita viimeiseen nolla, 0.
  • Esim: Kuntakoodi:704;Luok_huolimerkinta:20;Poissaolot:0,1;Luok_peda_nega:2;Luok_kayt_nega: 5;Muut_peda_nega:2;Muut_kayt_nega:5;Ka_VLk-LkMiinus1:-20;Ka_VLk-LkMiinus2:-15;Ka_VLk-LkMiinus3:-10;Ka_VLk-LkMiinus4:-5;Luok_nega:5;Muut_nega:5;Huoli-korttinumero:26
 5. Poissaolorajat:
  1. Huom. tukee vain 3 rajaa, älä muuta raja1, raja2 ja raja3 tekstiä
  2. Onedrive, vain yksi raja
   1. Poissaoloraja: raja1:50;raja2:80;raja3:100

Yhteisen tietomallin mukaisten raporttien käyttöönotto, kun tietovarastona on Azure:

 1. Lataa mallit omalle koneelleDatavarasto-yhteinen tietomalli
 2. Aloita T1 malleista.
  1. Avaa ohjeet pBit-käyttöönotto-Dw.pdf . Ota ensin käyttöön Tietomalli-DW-T1.pbit
   1. KS. tarvittavat parametrit + infot alla olevan otsikon Ohjeet ja Parametrit käyttöönotossa:
  2. Tallenna malli omalle koneelle nimellä Tietomalli-DW-T1.pbix
  3. Luo PowerBi Servicen puolella TyötilaOpentunti - Suunnitelma - Käyttöönotto-admin
  4. Julkaise edellä otettu malli työtilaan. Eli seuraavat temput
   1. Julkaisu: Opentunti - Suunnitelma - Käyttöönotto-admin
   2. Ajastus: Opentunti - Suunnitelma - Käyttöönotto-admin
   3. Rivitason suodatus: Opentunti - Suunnitelma - Käyttöönotto-admin . Huom. Mallissa on vain 3 roolia
    1. All-Sivistysjohtaja – lisää henkilöt, jotka saavat nähdä kaikki tiedot
    2. Koulu-Rehtori – lisää henkilöt, jotka saavat nähdä tietoja omasta koulusta, tyypillisesti siis rehtorit, älä kuitenkaan lisää tänne ”perusopettajia”
    3. Luokka-LV / LO – KO henkilöt näkevän luokanvalvojan ominaisuudessa oman luokan tietoja, tänne voi lisätä vaikka ryhmän, jossa on kaikki opettajat
 3. Muut mallit, joiden nimen lopussa on T1 käyttävät edellä käyttöönotettua ja julkaistua mallia. Ko mallien käyttöönotto on nopeampaa ja ne otetaan käyttöön seuraavasti:
  1. Avaa mallin pBit ja odota hetki.
  2. Klikkaa Home - Transform data– Data source settings
  3. Valitse avautuvasta ikkunasta edellä kohdassa c julkaistu Tietomalli-DW-T1
  4. Raportin visuaalien pitäisi nyt toimia ja voit tallentaa sekä julkaista raportin. Huom. ko raportille ei tarvitse määrittää ajastusta tai rivitason suodatusta.
 4. Mallit T2 ja T3. Toimi samoin kuin T1 mallien kanssa. Ota siis ensin tietomalli ja sen jälkeen siihen liittyvät raportit.
 5. Muut raportit, joiden nimi loppuu TX otetaan käyttöön kuten aikaisemmin tai edellä kuvattu Tietomalli-DW-T1. Esim. Opetus-Dw-TX ja Tilastointipäivä-dw-TX
 6. Muista kaikkien uusien raporttien käyttöönoton jälkeen päivittää sovellus, Opentunti - Suunnitelma - Käyttöönotto-admin

Ohjeet ja Parametrit käyttöönotossa:

Muuta lihavoidut kohdat esimerkeistä omaan kuntaan sopivaksi:

 1. Server: Saat tiedon hankkeen koordinaattorilta
 2. dw: kirjoita dw
 3. Wilma-url: oman kunnan Wilman osoite
  • Huom. ei / viivaa lopussa, ko parametri ei ole kaikissa pBit malleissa)
  • Esim. https://organisaatio.inschool.fi
 4. Huolipisteet:
  • Huom. Esimerkin viimeinen 26 on Primuksen huoli tuntimerkinnän korttinumero, tarkista omasta kunnasta korttinumero. Jos merkintää ei ole, kirjoita viimeiseen nolla, 0.
  • Esim: Kuntakoodi:704;Luok_huolimerkinta:20;Poissaolot:0,1;Luok_peda_nega:2;Luok_kayt_nega: 5;Muut_peda_nega:2;Muut_kayt_nega:5;Ka_VLk-LkMiinus1:-20;Ka_VLk-LkMiinus2:-15;Ka_VLk-LkMiinus3:-10;Ka_VLk-LkMiinus4:-5;Luok_nega:5;Muut_nega:5;Huoli-korttinumero:26
 5. Poissaolorajat:
  1. Huom. tukee vain 3 rajaa, älä muuta raja1, raja2 ja raja3 tekstiä
  2. PoissaolorajaLV: raja1:50;raja2:100;raja3:150;
  3. PoissaolorajaKK: raja1:30;raja2:50;raja3:70;

Raportin päivitys uuteen versioon.

 1. Lataa uudet mallit omalle koneelle. Linkki malleihin on alla
  1. Onedrive mallit
  2. Datavarastomallit
 2. Avaa jokin vanha pBix malli PowerBi Desktopissa ja kopioi sieltä parametrit talteen (Home - Transform data - Edit parameters), huom. Onedrivemallissa ei tarvita 3 ensimmäistä
 3. Avaa kohdassa ladattu pBit ja syötä parametrit
 4. Tarkista, että visuaalit latautuvat oikein.
 5. Tallenna uusi versio vanhan raportin päälle, eli pidä nimi samana kuin ennen(helpottaa julkaisua)
 6. Julkaise raportti PowerBi serviceen (Home - Publish) samaan työtyötilaan kuin vanha raportti. (voit kerrata ohjeet vieressä olevasta julkaisuohjeesta)
  1. Julkaisussa pitäisi tulla kysymys korvataanko vanha - kyllä
 7. Kun olet päivittänyt ja julkaisssut kaikki uudet mallit, voit varmuudeksi vielä Servicen päässä työtilassa käydä päivittämässä sovelluksen. Nän varmistat, että käyttäjillä on heti uudet raportit käytössä.
  1. Ajastettua päivitystä ei tarvitse muuttaa
  2. RLS suojausta ei tarvitse päivittää, ellei mallissa ole RLS:ää muutettu

Tekstiohje:

 1. Avaa PowerBi:n Servicessä työtila, johon raportit on julkaistu
 2. Tietojoukon kohdalla kolme pistettä - Asetukset
 3. Ajoitettu päivitys - Käytössä
  1. Lisää aika
  2. Paras ajankohta on aamulla klo 5-8 välillä. näin edellisen päivän tiedot päivittyvät ko päivän tarkeastelua varten.

Video-ohje:

Lataa malli Tilastoraportti niminen malli kohdasta 1 Uusi raportti käyttöön(Onedrive tai Azure)

Koska Koskessa ei ole vielä käyttökelpoista rajapintaa, pitää tehdä ennen raportin käyttöönottoa seuraavat temput:

 1. Lataa Opintopolusta Perusopetuksen tunnusluvut KS kuva1 viestin lopussa (mm. koulusihteerit tietävät, mistä on kyse).
 2. Avaa kohda 1 excel ja tallenna se CSV tiedostona, joko Teamsin tiimiin(näin tein Ruskolla) tai omaan Onedriveen.
 3. Avaa csv tiedosto selaimen kautta työpöytäversion Exceliin.
  1. Valitse excelissä Tiedosto – Tiedot - Kopioi polku
  2. Liitä polku esim muistioon, polku pitää alkaa https://....
  3. Ota polun lopusta pois merkit ?web=1 . Tarvitset ko osoitetta raportin käyttöönotossa
   1. Malli, https://kouludomain.sharepoint.com/sites/analytics/Shared%20Documents/General/data/Koski-raportti.csv
 4. Avaa malli ja ota raportti käyttöön samalla tavalla kuin muut raportit. Kohdan 3.3 osoite syötetään parametriin Koskidata

 

Tilastorapsan huomiot.

 1. Viimeisellä sivulla Primus: Oppilasmäärät on nimiä. Ota ko sivu tai sivun visuaalista nimet pois tarvittaessa ennen julkaisua.
 2. Raportilla on rivitason suojaus. Eli jos julkaisette raportin loppukäyttäjille PowerBi:n servicessä, pitää oikeat henkilöt lisätä tietojoukon AsetuksetSuojaus -kohtaan. Koulusihteeri-koulu ja rehtori-koulu rooleilla näkyy vain oma koulu. Sivistysjohtaroolilla näkyy kaikki.

Koko raporttia ei kannata päivittää automaattisesti. Päivitys kannattaa tehdä PowerBi desktopissa ja/tai Servicessä 21.9. aamulla, jolloin Primusdata on 20.9. tilanteen mukainen

Jotta raportit toimii, Primuksessa pitää tehdä valmisteluja:

Primuksen Primusquery -mallit

Kaikilla kunnilla Primuksesta haetaan täsmälleen samat tiedot. Täältä pääset tarkistamaan ja lataamaan hankkeessa tuotettuja Primusqueryja