×
Janne Korsimo
Kurssi: KouluSta
1 oppitunti
Luokka-aste
7.-9. luokka
Oppiaineet
PRO
Hakusanat
powerbi service desktop raportti käyttöönotto

Käyttöönotto-admin

Valmistelut ennen 1. raportin käyttöönottoa

 1. Lataa omalla koneelle PowerBi Desktop
 2. Varmista, että sinulla on pääsy datavarastoon
  1. Onedrive malli (1D mallit) - tarvitset O365 tili tunnuksen ja salasanan
  2. Azure datavarasto - tarvitset datavarasto osoitteen ja tunnukset
 3. Lataa mallit omalle koneelle. Linkki malleihin on alla
  1. Onedrive mallit
  2. Datavarastomallit
 4. Avaa alla oleva ohje ja toimi ohjeiden mukaan. Katso myös alempaa ohje ja esimerkit tarvittavista paramtreista. Tarvitset niitä heti mallien käyttöotossa
  1. Onedrive ohje: pBit-käyttöönotto.pdf
  2. Datavarastomallin ohje: pBit-käyttöönotto-Dw.pdf

Raportin päivitys uuteen versioon.

 1. Lataa uudet mallit omalle koneelle. Linkki malleihin on alla
  1. Onedrive mallit
  2. Datavarastomallit
 2. Avaa jokin vanha pBix malli PowerBi Desktopissa ja kopioi sieltä parametrit talteen (Home - Transform data - Edit parameters), huom. Onedrivemallissa ei tarvita 3 ensimmäistä
 3. Avaa kohdassa ladattu pBit ja syötä parametrit
 4. Tarkista, että visuaalit latautuvat oikein.
 5. Tallenna uusi versio vanhan raportin päälle, eli pidä nimi samana kuin ennen(helpottaa julkaisua)
 6. Julkaise raportti PowerBi serviceen (Home - Publish) samaan työtyötilaan kuin vanha raportti. (voit kerrata ohjeet vieressä olevasta julkaisuohjeesta)
  1. Julkaisussa pitäisi tulla kysymys korvataanko vanha - kyllä
 7. Kun olet päivittänyt ja julkaisssut kaikki uudet mallit, voit varmuudeksi vielä Servicen päässä työtilassa käydä päivittämässä sovelluksen. Nän varmistat, että käyttäjillä on heti uudet raportit käytössä.
  1. Ajastettua päivitystä ei tarvitse muuttaa
  2. RLS suojausta ei tarvitse päivittää, ellei mallissa ole RLS:ää muutettu

Ohjeet ja esimerkit Parametreihin:

Muuta lihavoidut kohdat esimerkeistä omaan kuntaan sopivaksi:

 1. Onedriven ensimmäisiin kolmea parametria ei saa muuttaa. 
 2. Tietovarasto(Onedrive ja Datavarasto poikkeavat toisistaan):
  1. Onedrive:
   1. Folder kohtaan kunnan tunnuksen OneDrive kansion osoite (esim. kirjaudu tunnuksen Onedriveen ja kopio osoite selaimella)
   2. Esim: https://organisaatio-my.sharepoint.com/personal/tunnus_tunnus_kunta_fi/
  2. Datavarasto
   1. Server kohtaan Azuren tietokannan osoite, esim. srv-we-organisaatio-dw.database.windows.net
   2. dw kohtaan kirjoita dw
 3. Wilma-url -kohtaan oman kunnan Wilman osoite
  • Huom. ei / viivaa lopussa, ko parametri ei ole kaikissa pBit malleissa)
  • Esim. https://organisaatio.inschool.fi
 4. Huolipisteet
  • Huom. Esimerkin viimeinen 26 on Primuksen huoli tuntimerkinnän korttinumero, tarkista omasta kunnasta korttinumero. Jos merkintää ei ole, kirjoita viimeiseen nolla, 0.
  • Esim: Kuntakoodi:704;Luok_huolimerkinta:20;Poissaolot:0,1;Luok_peda_nega:2;Luok_kayt_nega: 5;Muut_peda_nega:2;Muut_kayt_nega:5;Ka_VLk-LkMiinus1:-20;Ka_VLk-LkMiinus2:- 15;Ka_VLk-LkMiinus3:-10;Ka_VLk-LkMiinus4:-5;Luok_nega:5;Muut_nega:5;Huoli-korttinumero:26
 5. Poissaolorajat
  1. Huom. tukee vain 3 rajaa, älä muuta raja1, raja2 ja raja3 tekstiä
  2. Onedrive, vain yksi raja
   1. Poissaoloraja: raja1:50;raja2:80;raja3:100
  3. DW versiossa erilliset rajat lukuvuodelle ja kuukaudelle
   1. PoissaolorajaLV: raja1:50;raja2:100;raja3:150;
   2. PoissaolorajaKK: raja1:30;raja2:50;raja3:70;

 

Tekstiohje:

 1. Avaa PowerBi:n Servicessä työtila, johon raportit on julkaistu
 2. Tietojoukon kohdalla kolme pistettä - Asetukset
 3. Ajoitettu päivitys - Käytössä
  1. Lisää aika
  2. Paras ajankohta on aamulla klo 5-8 välillä. näin edellisen päivän tiedot päivittyvät ko päivän tarkeastelua varten.

Video-ohje:

Lataa malli Tilastoraportti niminen malli kohdasta 1 Uusi raportti käyttöön(Onedrive tai Azure)

Koska Koskessa ei ole vielä käyttökelpoista rajapintaa, pitää tehdä ennen raportin käyttöönottoa seuraavat temput:

 1. Lataa Opintopolusta Perusopetuksen tunnusluvut KS kuva1 viestin lopussa (mm. koulusihteerit tietävät, mistä on kyse).
 2. Avaa kohda 1 excel ja tallenna se CSV tiedostona, joko Teamsin tiimiin(näin tein Ruskolla) tai omaan Onedriveen.
 3. Avaa csv tiedosto selaimen kautta työpöytäversion Exceliin.
  1. Valitse excelissä Tiedosto – Tiedot - Kopioi polku
  2. Liitä polku esim muistioon, polku pitää alkaa https://....
  3. Ota polun lopusta pois merkit ?web=1 . Tarvitset ko osoitetta raportin käyttöönotossa
   1. Malli, https://kouludomain.sharepoint.com/sites/analytics/Shared%20Documents/General/data/Koski-raportti.csv
 4. Avaa malli ja ota raportti käyttöön samalla tavalla kuin muut raportit. Kohdan 3.3 osoite syötetään parametriin Koskidata

 

Tilastorapsan huomiot.

 1. Viimeisellä sivulla Primus: Oppilasmäärät on nimiä. Ota ko sivu tai sivun visuaalista nimet pois tarvittaessa ennen julkaisua.
 2. Raportilla on rivitason suojaus. Eli jos julkaisette raportin loppukäyttäjille PowerBi:n servicessä, pitää oikeat henkilöt lisätä tietojoukon AsetuksetSuojaus -kohtaan. Koulusihteeri-koulu ja rehtori-koulu rooleilla näkyy vain oma koulu. Sivistysjohtaroolilla näkyy kaikki.

Koko raporttia ei kannata päivittää automaattisesti. Päivitys kannattaa tehdä PowerBi desktopissa ja/tai Servicessä 21.9. aamulla, jolloin Primusdata on 20.9. tilanteen mukainen

Jotta raportit toimii, Primuksessa pitää tehdä valmisteluja:

Primuksen Primusquery -mallit

Kaikilla kunnilla Primuksesta haetaan täsmälleen samat tiedot. Täältä pääset tarkistamaan ja lataamaan hankkeessa tuotettuja Primusqueryja