×

Ohjeet ja tehtävät (valtakunnalliset)

Työskentelyohjeet

 1. Kaikki tehtävät ja ratkaisut löydät viereiseltä Valtakunnalliset sivulta
 2. Etene omaan tahtiin
 3. Opettaja kertoo paljonko kertaamiseen on aikaa
 4. Mieti sopiva suunitelma itsellesi. Mitkä ovat vaikeita asioita ja tarvitset harjoittelua? Mitkä jo osaat ja voit edetä nopeammin?
 5. 8. ja 9. luokan teoria ja linkit opetusvideoihin löydät tältä samalta kurssilta

Kaikki valtakunnalliset löydät alla olevasta linkistä: 

Valtakunnalliset tehtävät ja ratkaisut

Tavoitteet

 1. Tavoitteena on kerrata perusasiat koko 9. lk:n sisällöistä. Kertauksen apuna käytetään vanhoja valtakunnallisia kokeita.
 2. Kerrattavat aiheet
  1. Polynomien peruslaskut
  2. Yhtälön ja yhtälöparin ratkaisu
  3. Funktiot ja suora
  4. Ympyrä ja kolmion osat
  5. Pinta-alat ja tilavuudet
  6. Pythagoraan lause
  7. Trigonometrian peruslaskut
  8. Tilastot ja todenäköisyys

Muita linkkejä

 1. Talousmatematiikkaa http://www.controlyourmoney.fi
 2. Päättöarvioinnin kriteerit
  1. 9lk, Matematiikka | 9. luokka | Ruskon kunta - ops2016 | Tavoitteet OPS-työkalu
  2. 8lk, Matematiikka | 8. luokka | Ruskon kunta - ops2016 | Tavoitteet OPS-työkalu
  3. 7lk, Matematiikka | 7. luokka | Ruskon kunta - ops2016 | Tavoitteet OPS-työkalu