×

Mediaani ja moodi

Jos halutaan laskea mediaani esimerkiksi jonkin tietyn datan sarjan avulla, seuraavat askeleet voivat auttaa:

 1. Järjestä data sarja pienimmästä suurimpaan.
 2. Jos data sisältää parillisen määrän lukuja, laske kahden keskimmäisen luvun keskiarvo. Jos data sisältää parittoman määrän lukuja, valitse keskimmäinen luku.
 3. Keskimääräinen luku tai valittu luku on mediaani.

Esimerkki: Jos datan sarja on 4, 2, 1, 5, 3, 6, 7, niin ensimmäinen askel on järjestää se pienimmästä suurimpaan: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Koska data sisältää seitsemän lukua (pariton määrä), median on keskimmäinen luku, joka tässä tapauksessa on 4.

Toivottavasti tämä auttaa!

Moodi on joukon lukujen yleisin arvo. 

Jos halutaan löytää moodi jonkin tietyn datan sarjan avulla, seuraavat askeleet voivat auttaa:

 1. Järjestä data sarja pienimmästä suurimpaan.
 2. Laske jokaisen luvun esiintymiskerrat data sarjassa.
 3. Etsi suurin esiintymiskertojen määrä.
 4. Etsi kaikki luvut, joilla on yhtä monta esiintymiskertaa kuin suurimmalla esiintymiskertojen määrällä.
 5. Jos on olemassa vain yksi luku, joka esiintyy eniten, se on mode. Jos on olemassa useita lukuja, jotka esiintyvät eniten, data sarjalla on useampi moodi.

Esimerkki: Jos datan sarja on 2, 5, 1, 2, 7, 8, 2, niin ensimmäinen askel on järjestää se pienimmästä suurimpaan: 1, 2, 2, 2, 5, 7, 8. Sitten lasketaan kunkin luvun esiintymiskerrat data sarjassa: 1 esiintyy kerran, 2 esiintyy kolme kertaa, 5 esiintyy kerran, 7 esiintyy kerran ja 8 esiintyy kerran. Koska 2 esiintyy eniten (kolme kertaa), se on moodi.

 

 

Tavoitteet

 1. Tavoitteena on kerrata perusasiat koko 9. lk:n sisällöistä. Kertauksen apuna käytetään vanhoja valtakunnallisia kokeita.
 2. Kerrattavat aiheet
  1. Polynomien peruslaskut
  2. Yhtälön ja yhtälöparin ratkaisu
  3. Funktiot ja suora
  4. Ympyrä ja kolmion osat
  5. Pinta-alat ja tilavuudet
  6. Pythagoraan lause
  7. Trigonometrian peruslaskut
  8. Tilastot ja todenäköisyys

Muita linkkejä

 1. Talousmatematiikkaa http://www.controlyourmoney.fi
 2. Päättöarvioinnin kriteerit
  1. 9lk, Matematiikka | 9. luokka | Ruskon kunta - ops2016 | Tavoitteet OPS-työkalu
  2. 8lk, Matematiikka | 8. luokka | Ruskon kunta - ops2016 | Tavoitteet OPS-työkalu
  3. 7lk, Matematiikka | 7. luokka | Ruskon kunta - ops2016 | Tavoitteet OPS-työkalu