×

Tämä on käyttäjän Kari Vahtera suunnitelma. Osa kurssia Sähköoppi. • Lamput ja muut sähkölaitteet voidaan kytkeä paristojen tavoin joko sarjaan tai rinnan.
 • Sarjaankytkennässä lamput palavat sitä himmeämmin, mitä useampi on kytketty sarjaan ja yhden lampun irroittaminen katkaisee koko virtapiirin.
 • Rinnankytkennässä lamppujen määrä ei vaikuta kirkkauteen, eikä yhden lampun irroittaminen katkaise koko virtapiiriä.

 


 • Oppilas ymmärtää sähköön liittyvät peruskäsitteet ja suureet:
  • Sähkövirta (I), mittayksikkönä ampeeri (A)
  • Jännite (U), mittayksikkönä voltti (V)
  • Resistanssi (R), mittayksikkönä ohmi (omega)
 • Oppilas tuntee virtalähteitä:
  • muunnettu verkkovirta
  • sähkökemiallinen pari / paristot
  • akku
 • Oppilas osaa lukea virtalähteiden merkintöjä, erityisesti nimellisjännitteen.

 

 • Oppilas osaa yleismittarilla mitata virtalähteen jännitteen.

 

 • Oppilas  tuntee yksinkertaisen virtapiirin toiminnan ja siihen liittyvät käsitteet:
  • Avoin / suljettu virtapiiri
  • Osaa rakentaa simulointiohjelmalla (Yenka) virtapiirin, johon kuuluu virtalähde, katkaisija ja jokin laite, kuten lamppu tai sähkömoottori.
  • Osaa konkreettisista konmponenteista, kuten johtimista, lampunkannoista, lampuista, pienoissähkömoottoreista, katkaisijoista ja virtalähteestä rakentaa toimivan virtapiirin.
 • Oppilas ymmärtää virtalähteiden kytkennät: 
  • Sarjaankytkentä / rinnankytkentä
  • Oppilas osaa rakentaa kytkennät sekä simulointiohjelmalla että käytännössä esim. sormiparistoja käyttäen.
 • Oppilas ymmärtää laitteiden, erityisesti lamppujen kytkennät:
  • Osaa kytkeä lamput sarjaan ja ymmärtää kytkennän kytkennän.
  • Osaa kytkeä lamput rinnan ja ymmärtää kytkennän vaikutukset.
 • Oppilas ymmärtää sähköenergian merkityksen:
  • Ilman liike-energian muuntamista sähköenergiaksi energian siirtäminen satojen tai tuhansien kilometrien matkoja olisi mahdotonta.
 • Oppilas tuntee sähköenergian tuotantotapoja:
  • Veden tai ilman liikkeeseen sidotun, aurinkoenergian (liike-energian) muuntaminen sähköenergiaksi generaattorin avulla.
  • Eri menetelmilla, kuten hiilen, öljyn tai ydinreaktion avulla höyrystetyn veden liike-energian muuntaminen sähköenergiaksi generaattorin avulla.
  • Aurinkopaneelin toiminta (hyvin yleisellä tasolla).