×

Tämä on käyttäjän Kari Vahtera suunnitelma. Osa kurssia Sähköoppi.Sähköä paristosta

Koulussa ja kotona käytettävissä pienissä sähkölaitteissa ja oppitunneilla tehtävissä sähkökokeissa turvallisin virtalähde on sähkökemiallinen pari tai kahdesta tai useammasta parista rakennettu paristo. 


Sähkökemiallisessa parissa (paristossa) on kaksi sähköisesti erilaista metallia, kuten kupari (Cu) ja sinkki (Zn), joiden välille syntyy jännite, kun ne sijoitetaan liuokseen, jossa sähkövaraukset pystyvät liikkumaan. Kun nämä metalliliuskat yhdistetään toisiinsa sähköjohtimella, syntyy johtimeen sähkövirta.


Katso yläkoululaisille tarkoitettu opetusvideo aiheesta, jos haluat tarkempaa tietoa sähkökemiallisen parin (pariston) toiminnasta.


Voit tehdä toimivan sähkökemiallisen parin (pariston) kuparinaulan, sinkkinaulan ja raa-an peruna avulla.


Seuraavassa linkissä perunaparisto, jossa kolme sarjaan kytkettyä perunaa.

 

 


 • Oppilas ymmärtää sähköön liittyvät peruskäsitteet ja suureet:
  • Sähkövirta (I), mittayksikkönä ampeeri (A)
  • Jännite (U), mittayksikkönä voltti (V)
  • Resistanssi (R), mittayksikkönä ohmi (omega)
 • Oppilas tuntee virtalähteitä:
  • muunnettu verkkovirta
  • sähkökemiallinen pari / paristot
  • akku
 • Oppilas osaa lukea virtalähteiden merkintöjä, erityisesti nimellisjännitteen.

 

 • Oppilas osaa yleismittarilla mitata virtalähteen jännitteen.

 

 • Oppilas  tuntee yksinkertaisen virtapiirin toiminnan ja siihen liittyvät käsitteet:
  • Avoin / suljettu virtapiiri
  • Osaa rakentaa simulointiohjelmalla (Yenka) virtapiirin, johon kuuluu virtalähde, katkaisija ja jokin laite, kuten lamppu tai sähkömoottori.
  • Osaa konkreettisista konmponenteista, kuten johtimista, lampunkannoista, lampuista, pienoissähkömoottoreista, katkaisijoista ja virtalähteestä rakentaa toimivan virtapiirin.
 • Oppilas ymmärtää virtalähteiden kytkennät: 
  • Sarjaankytkentä / rinnankytkentä
  • Oppilas osaa rakentaa kytkennät sekä simulointiohjelmalla että käytännössä esim. sormiparistoja käyttäen.
 • Oppilas ymmärtää laitteiden, erityisesti lamppujen kytkennät:
  • Osaa kytkeä lamput sarjaan ja ymmärtää kytkennän kytkennän.
  • Osaa kytkeä lamput rinnan ja ymmärtää kytkennän vaikutukset.
 • Oppilas ymmärtää sähköenergian merkityksen:
  • Ilman liike-energian muuntamista sähköenergiaksi energian siirtäminen satojen tai tuhansien kilometrien matkoja olisi mahdotonta.
 • Oppilas tuntee sähköenergian tuotantotapoja:
  • Veden tai ilman liikkeeseen sidotun, aurinkoenergian (liike-energian) muuntaminen sähköenergiaksi generaattorin avulla.
  • Eri menetelmilla, kuten hiilen, öljyn tai ydinreaktion avulla höyrystetyn veden liike-energian muuntaminen sähköenergiaksi generaattorin avulla.
  • Aurinkopaneelin toiminta (hyvin yleisellä tasolla).