×

Tämä on käyttäjän Kari Vahtera suunnitelma. Osa kurssia Sähköoppi. 

 • Auringon tuottama lämpöenergia sitoutuu eli varastoituu liike-energian muotoon esim. ilman liikkeessä (tuulessa) ja veden liikkeessä (aalloissa).
 • Liike-energian muuttaminen sähköenergiaksi helpottaa ja ylipäätään mahdollistaa sen siirtämisen jopa tuhansien kilometrien päähän tuotantopaikastaan: vesi-, aalto-, tuuli-, hiili-, maaläm pö-ydinvoimaloista.
 • Katso Sähköturvallisuuden edistämiskeskuksen selkeä suomenkielinen video: Mistä sähkö tulee?
 • Liike-energia muutetaan sähköksi magneettikentän avulla:
  • Magneetin sisällä tai sen läheisyydessä liikuteltavan sähköjohtimen päiden välille syntyy jännite ja johtimeen syntyy sähkövirta.
  • Voit liikuttaa myös magneettia sähköjohtimesta muodostetun silmukan eli käämin sisällä,  johtimeen syntyy sähkövirta.
  • Sähkövirran syntymisen kannalta ei siis ole merkitystä, kumpi liikkuu, sähköjohdin vai magneetti.
  • Laitetta, joka edellä mainitulla tavalla muuttaa liike-energiaa sähköenergiaksi, sanotaan generaattoriksi.
  • Tutki generaattorin tomintaperiaatetta simulaation 1 avulla. Liikuta magneettia ensin isomman käämin eli sähköjohtimista muodostetun silmukan sisällä. Avaa toinen, pienempi käämi ja liikuta magneetia sen sisällä. Miten käämin sisältämän johtimen määrä näyttää vaikuttavan lampun kirkkauteen?
  • Tutustu generaattorin toimintaan seuraavan animaation avullla.
  • Tutki generaattorin toimintaa simulaation 2  avulla. Klikkaa linkkiä ja "Säilytä"-nappia sivun alalaidassa. Klikkaa seuraavaksi generator -nimistä tiedostoa. Simulaatio 2 toimii vai, jos koneessasi on Java asennettuna.
 • Sähköä tuottavaa generaattoria voi veden tai tuulen lisäksi pyörittää kuuma höyry, jota tuotetaan sähkövoimalaitoksissa:
  • Polttamalla hiiltä, öljyä, turvetta, puuta tai vaikkapa kotitalouksien jätteitä.
  • Halkaisemalla ydinvoimaloissa atomien ytimiä, josta syntyy runsaasti lämpöä.

 • Oppilas ymmärtää sähköön liittyvät peruskäsitteet ja suureet:
  • Sähkövirta (I), mittayksikkönä ampeeri (A)
  • Jännite (U), mittayksikkönä voltti (V)
  • Resistanssi (R), mittayksikkönä ohmi (omega)
 • Oppilas tuntee virtalähteitä:
  • muunnettu verkkovirta
  • sähkökemiallinen pari / paristot
  • akku
 • Oppilas osaa lukea virtalähteiden merkintöjä, erityisesti nimellisjännitteen.

 

 • Oppilas osaa yleismittarilla mitata virtalähteen jännitteen.

 

 • Oppilas  tuntee yksinkertaisen virtapiirin toiminnan ja siihen liittyvät käsitteet:
  • Avoin / suljettu virtapiiri
  • Osaa rakentaa simulointiohjelmalla (Yenka) virtapiirin, johon kuuluu virtalähde, katkaisija ja jokin laite, kuten lamppu tai sähkömoottori.
  • Osaa konkreettisista konmponenteista, kuten johtimista, lampunkannoista, lampuista, pienoissähkömoottoreista, katkaisijoista ja virtalähteestä rakentaa toimivan virtapiirin.
 • Oppilas ymmärtää virtalähteiden kytkennät: 
  • Sarjaankytkentä / rinnankytkentä
  • Oppilas osaa rakentaa kytkennät sekä simulointiohjelmalla että käytännössä esim. sormiparistoja käyttäen.
 • Oppilas ymmärtää laitteiden, erityisesti lamppujen kytkennät:
  • Osaa kytkeä lamput sarjaan ja ymmärtää kytkennän kytkennän.
  • Osaa kytkeä lamput rinnan ja ymmärtää kytkennän vaikutukset.
 • Oppilas ymmärtää sähköenergian merkityksen:
  • Ilman liike-energian muuntamista sähköenergiaksi energian siirtäminen satojen tai tuhansien kilometrien matkoja olisi mahdotonta.
 • Oppilas tuntee sähköenergian tuotantotapoja:
  • Veden tai ilman liikkeeseen sidotun, aurinkoenergian (liike-energian) muuntaminen sähköenergiaksi generaattorin avulla.
  • Eri menetelmilla, kuten hiilen, öljyn tai ydinreaktion avulla höyrystetyn veden liike-energian muuntaminen sähköenergiaksi generaattorin avulla.
  • Aurinkopaneelin toiminta (hyvin yleisellä tasolla).