×

Tämä on käyttäjän Marko Mäenpää suunnitelma. Osa kurssia Liike ja voima (mekaniikka).
Mekaaninen energia

 • Muista! Työllä ja energialla on sama yksikkö (Joule)!
  • työtä tekemällä voi varastoida energiaa
  • varastoitua energiaa voidaan käyttää työn tekemiseen

Potentiaalienergia Ep

 • eli asemaenergia (potential energy)
 • Kappaleella on kyky (potentiaali) tehdä työtä asemansa ansiosta (painovoima!)
 • Potentiaalienergian kasvu on yhtä suuri kuin tehty nostotyö
  • Ep=mghEEp0ölkasdlökasdlökasdmklöasd,kasklöascm,.-Ep=Gh=mgh
 • Potentiaalienergialle määritellään aina nollataso, johon energian muutosta verrataan
  • esim. lattia, maanpinta, heilurin alin asema

Liike-energia Ek

 • eli kineettinen energia (kinetic energy)
 • Energia voi varastoitua myös liikkeeseen
 • Liike-energian suuruus voidaan laskea Ek=1/2mv^2
  Ek=12mv2
 • Huomaa!
  • massan kaksinkertaistuminen kaksinkertaistaa liike-energian
  • nopeuden kaksinkertaistuminen nelinkertaistaa liike-energian (nopeuden neliö!)

Esimerkki 1.

Kappale, jonka massa on 6,7kg liikkuu nopeudella 9,0 m/s. Laske kappaleen liike-enrgia.

Laskuesimerkki 2

Kappale, jonka massa on 13,0 kg, nostetaan 42 metrin korkeuteen. Paljonko kappaleen potentiaalienergia kasvaa?

Esimerkki 3.

a) Em. kappale putoaa 21m. Kuinka suuri on silloin mekaaninen energia? (5460 J)

b) Liike-energian osuus 21 metrin kohdalla on puolet eli 2730 J.

c) Paljonko kappaleella on liike-energiaa, juuri ennen törmäystä 0-tasoon? (5460J)

d) Mikä on kappaleen nopeus törmäyshetkellä?