×

Tämä on käyttäjän Marko Mäenpää suunnitelma. Osa kurssia Liike ja voima (mekaniikka).Hyvä tiivistelmä koealueesn muistiinpanoista

 

Koealue sivut 133-216 (Ilmiö 7-9) (tarkista Wilmasta oma koealueesi)

Laskuja:

Nopeus v=s/t, jossa s=matka ja t=siihen käytetty aika (huom. Yksikkömuunnos km/h->m/s ja toisinpäin)

kiihtyvyys a=(delta v)/(delta t), jossa delta v on nopeuden muutos ja delta t on siihen käyetty aika. (Huom maapallon putoamiskiihtyvyydestä käyetään likiarvoa 10m/s^2 (9,81m/s^2))

Kokonaisvoima F 

paino G=mg, jossa m=kappaleen massa ja g=maapallon putoamiskiihtyvyys (Huom. eli planeetoilla on eri putoamiskiihtyvyys)

tiheys roo=m/V, jossa m=massa ja V=tilavuus 

paine p=F/A, jossa F=voima ja A= Voiman vaikutusala

työ W=Fs, jossa F on voima ja s on voiman vaikutusmatka (Huom! nostotyö W=mgh, jossa mg=kappaleen paino ja h=korkeus)

teho P=W/t, jossa W=työ ja t=työhön käytetty aika

potentiaalienergia Ep=mgh (sama, kuin nostotyö)

liike-energia Ek=1/2mv^2, jossa m=kappaleen massa ja v=kappaleen nopeus

vivun tasapainoehto F1a=F2b, jossa F1 ja F2 ovat voimat ja a ja b niiden etäisyydet akselista

Kalteva taso vs. nostotyö Fs=mgh, jossa Fs on kappaleen siirtotyö tasoa pitkin voimalla F matkan s ja mgh on sama kappale nostettuna korkeudelle h.

Liikkuva väkipyörä puolittaa tarvittavan voiman, mutta matka kaksinkertaistuu.