×

Tämä on käyttäjän Marko Mäenpää suunnitelma. Osa kurssia Liike ja voima (mekaniikka).



Tasaisen liikkeen matka-aika kuvaajan piirtäminen Excelillä.

1. Mitatkaa lattiaan on 5m matka, jossa 0,5m välein teipit. (Tietokoneet voi jo käynnistää tässä vaiheessa)

2. Jokaiselle merkille yksi oppilas kännykän kanssa ottamaan aikaa. (jokaisen on muistettava minkä metrimäärän kohdalla otti aikaa)

3. Opettaja lähettää ajoneuvon (leikkijunan) liikkeelle ja jokaien oppilas käynnistää ajanoton.

4. Junan saapuessa oman merkin kohdalle oppilas pysäyttää ajaoton ja kirjaa ylös sekä ajan, että oman metrimääränsä.

5. Avatkaa Excel ja piirtäkää kuvaaja (Opettaja näyttää oman Excelinsä tykillä (kannattaa zoomata, että luvut näkyvät)).

5.1 Tehkää neljä saraketta 1.otsikoksi aika, 2. aika [s], 3.matka [m], 4. nopeus [m/s].

5.2 Tehkää matkasarakkeeseen etäisyydet 0-5 0,5 välein.

5.3 Opettaja kyselee etäisyyksiä vastaavat ajat ja jokainen kirjaa ne myös omaan Exceliinsä.

5.4 Sekuntilukemat voi kopioida aika [s] sarakkeeseen sellaisenaan, mutta täydet minuutit pitää muuntaa sekunneiksi (onnistuu päässälaskien). 

5.5. Laskekaa nopeus [m/s] sarakkeeseen nopeus.

5.5. Valitaa aika[s] ja matka [m] sarakkaiden lukualueet (otsikot mukaan)

5.6. Valitkaa Lisää-välilehdeltä pistekaavio (pelkät pisteet).

5.7.Lisätkää otsikoksi Leikkijunan nopeus xx.xx.2019 sekä nimetkää akselit ja laittakaa yksiöt näkyviin.

5.8. Valitkaa joku kuvaajan piste sarjasta ja listäkää trendiviiva (lineearinen, kaava ja korrelaatio näkyviin). Verratkaa kulmakerriointa nopeussarakkeen laskettuihin arvoihin. Pohtikaa mitä korrelaatiokerroin tarkoittaa ja onko se hyvä

6. Miettikää mitä jyrkempi tai loivempi kuvaaja tarkoittaisi nopeudessa.

7. Tallentakaa Excel myöhempää palautusta varten.

 

 

 

 

http://opetus.tv/fysiikka/fy1/tasainen-liike/

http://ohtonen.weebly.com/liike-ja-voima.html

 

 

Tasainen liike