×

Tämä on käyttäjän Arto Kortelainen suunnitelma. Osa kurssia Ohjelmointia ala-koulussa.

Koodauksen käsitteitä

Opiskelijan ohje

Algoritmi on tarkasti kuvattu toimintaohje, joka ratkaisee ongelman annettujen lähtötietojen perusteella.

Esimerkiksi jos on annettu joukko lukuja, niiden keskiarvon voi laskea seuraavalla algoritmilla:

  1. Laske kaikki luvut yhteen.
  2. Jaa tulos lukujen määrällä.

Jos luvut ovat 4, 8 ja 3, algoritmi antaa vastaukseksi (4 + 8 + 3) / 3 = 5.

Tässä on sama algoritmi tietokoneen ymmärtämässä muodossa:

summa = 0
for i = 1 to määrä:
summa = summa + luvut[i]
keskiarvo = summa / määrä

 

Koodi on ohjelmointikielellä kirjoitettuja käskyjä. Koodaaminen on ohjelmointia.

Ohjelmointikieli on tietokoneille suunniteltu kieli, jolla on oma sanasto ja muuttumaton lauseoppi. 

C-kieli, Java, Python ja Scratch ovat tunnettuja ohjelmointikieliä. Scratch on nopeasti käyttöönotettava, koska ohjelma rakennetaan yhdistämällä valmiita lohkoja.

HTML5 on verkkosivujen teossa yleisesti käytössä oleva merkintäkieli. 

Kurssin tavoitteet

  • Tutustutaan ohjelmointiin ja sen käsitteisiin.
  • Opitaan antamaan koneelle komentoja siirtämällä lohkoja skriptiin.
  • Tutustutaan lyhyesti ohjelmointiin ohjelmointikielellä
  • Ohjelmoidaan lyhyitä algoritmeja, projekteja ja pelejä

ERIYTTÄMINEN ja INTEGROINTI

  • Oppilaalla mahdollisuus edetä omaan tahtiin tukimateriaalin ja omien ideoiden avulla
  • Kokeillaan ohjelmointia Micro:bitillä ja Legoroboteilla, jos sellaisia on käytössä.
  • Ohjelmissa voidaan hyödyntää oppiaineiden sisältöjä. Hahmot voivat puhua englantia, tuottaa laskutoimituksia tai ottaa kantaa vaikkapa ympäristöasioihin.