×

Tämä on käyttäjän Annariina Hongisto suunnitelma. Osa kurssia tasogeometria.

Ohjeet opelle ja oppilaalle

Opiskelijan ohje

Arviointiin vaikuttavat

 1. Opettajan arviointi työskentelystä 40 %
 2. Kokeet 25 %
 3. Testit 15 %
 4. Oppilaan itsearviointi työskentelystä 20 %

Tietoja ja työskentelyohje

 1. Opettaja jakaa Opentunnin suunnitelmat Wilmaan linkkeinä. Voit siis palata aina suunnitelmiin ja kerrata niistä esim. kokeisiin
 2. Saat opettajalta tehtävämonisteen, johon merkitään tehtävät koko lukuvuoden aikana. MOnistetta EI saa hukata. Ota etusivulta vaikka kuva säännöllisesti, siitä merkinnät on helppo kopioida uuteen lappuun, jos .
 3. Monisteessa on myös lukuvuoden sisältö ja teoria.
 4. Tehtävät on jaettu 4 osaan
  1. Yhteiset tehtävät - kaikki tekevät
  2. Perustehtävät
  3. Keskitason tehtävät
  4. Vaativat tehtävät
  5. Monisteen tehtävät
 5. Opentunnin suunnitelmassa on edessä numero, joka merkitään tehtävämonisteeseen.
 6. Käytä vihossa marginaaleja. Merkitse marginaaliin tehvä seuraavasti: Opentunnin suunnitelman numero, Tehtävän vaikeusaste ja tehtävänumero. Esim. Opentunnin 1. suunnitelman perustehtävä numero 3 merkitään 1/P/3
 7. Laske jokaisen suunnitelman lopussa kuinka monta tehtävää olet tehnyt. Oikein tehtyjen marginaalien tehtävämerkinnöistä se on helppo laskea.
 8. Oppilaat kirjaavat tehtävät monisteeseen seuraavasti:
  1. NRO laatikon viereen kirjataa opentunnin suunitelman numero
  2. Laske montako perustehtävävää olet tehnyt. Opentunnin suunnitelmasta laske paljoko niitä oli kaikkiaan. Kirjaa perustehtävät laatikkoon tehdyt tehtävät / annetut tehtävät, esim 12/14
  3. Toimi vastaavasti keskitason, vaativien ja monisteiden tehtävien kanssa.

Koko 9. luokan mukana kulkeva moniste, 9lk-luokkamoniste (HUOM. Mukana joka tunti, ei saa hävittää)

Kurssin tavoitteet

Yhdenmuotoisuus - yhdenmuotoisuus - mittakaava

Oppilas -

 • ymmärtää käsitteet -
 • osaa soveltaa mittakaavaa arkielämän laskuissa

Tasokuvioiden pinta-ala Suunnikas, kolmio, puolisuunnikas

Oppilas -

 • osaa soveltaa tasokuvioiden pinta-alan laskutapoja

 

Pythagoraan lause - toisen asteen yhtälö - Pythagoraan lause

Oppilas -

 • osaa ratkaista vaillinaisen toisen asteen yhtä- lön -
 • osaa käyttää Pythagoraan lausetta suorakulmaisen kolmion osien ratkaisemisessa -
 • ihminen ja teknologia: tietokoneavusteisten ohjelmien käyttö

Ympyrä - ympyrän pinta-ala ja kehän pituus - sektorin pinta-alakaaren pituus - sovelluksia

Oppilas -

 • osaa laskea ympyrän pinta-alan ja kehän pituuden -
 • osaa laskea päätellen sektorin pinta-alan ja kaaren pituuden -
 • osaa käyttää sovellustehtävissä ympyrän pinta-alan ja kehän pituuden laskutapoja