×

Tämä on käyttäjän Annariina Hongisto suunnitelma. Osa kurssia tasogeometria.

pyöristys

Opiskelijan ohje

1. TUNTI

Kertaa pyöristyssäännöt

Mitä tarkoittaa desimaalien lukumäärä? Entä yksiköiden tarkkuus?

Tee moniste: likiarvotehtäviä 1

Tee s. 137

tehtävät:

YHTEISET KAIKILLE 1-4

Sitten JOKO 5-9 TAI 10-14

 

2. TUNTI

Mitä tarkoittaa merkitsevien numeroiden lukumäärä?

Tee moniste: pyöristyksiä

Tee s. 139

Tehtävät: 

YHTEISET KAIKILLE 15-23

Sitten JOKO 24-25 TAI 26-27

Tee moniste: likiarvotehtäviä 2

math.fi: likiarvot ja pyöristäminen

Kotitehtävät

1. TUNTI: moniste

2. TUNTI: s. 251-252 tehtävät 11, 12, 15 ja 18

Kurssin tavoitteet

Yhdenmuotoisuus - yhdenmuotoisuus - mittakaava

Oppilas -

  • ymmärtää käsitteet -
  • osaa soveltaa mittakaavaa arkielämän laskuissa

Tasokuvioiden pinta-ala Suunnikas, kolmio, puolisuunnikas

Oppilas -

  • osaa soveltaa tasokuvioiden pinta-alan laskutapoja

 

Pythagoraan lause - toisen asteen yhtälö - Pythagoraan lause

Oppilas -

  • osaa ratkaista vaillinaisen toisen asteen yhtä- lön -
  • osaa käyttää Pythagoraan lausetta suorakulmaisen kolmion osien ratkaisemisessa -
  • ihminen ja teknologia: tietokoneavusteisten ohjelmien käyttö

Ympyrä - ympyrän pinta-ala ja kehän pituus - sektorin pinta-alakaaren pituus - sovelluksia

Oppilas -

  • osaa laskea ympyrän pinta-alan ja kehän pituuden -
  • osaa laskea päätellen sektorin pinta-alan ja kaaren pituuden -
  • osaa käyttää sovellustehtävissä ympyrän pinta-alan ja kehän pituuden laskutapoja