×

Tämä on käyttäjän Annariina Hongisto suunnitelma. Osa kurssia tasogeometria.

koekertaus

Opiskelijan ohje

Ota teoriakertausmoniste itsellesi.

Kerrataan monisteiden ja kertaustestien avulla.

Kertaa kotona kirjan kertaustehtävien (s. 180-181) avulla.

Jos tehtäviä tehdessä tulee ongelmia, niin kertaa kirjan esimerkkien ja edellisten tuntien suunnitelmiin linkitettyjen videoiden avulla.

LISÄHARJOITUSTA on Villessä.

Kotitehtävät

7.5.2018

8C: s. 180 tehtävät 1. 3 ja 7

Kurssin tavoitteet

Yhdenmuotoisuus - yhdenmuotoisuus - mittakaava

Oppilas -

  • ymmärtää käsitteet -
  • osaa soveltaa mittakaavaa arkielämän laskuissa

Tasokuvioiden pinta-ala Suunnikas, kolmio, puolisuunnikas

Oppilas -

  • osaa soveltaa tasokuvioiden pinta-alan laskutapoja

 

Pythagoraan lause - toisen asteen yhtälö - Pythagoraan lause

Oppilas -

  • osaa ratkaista vaillinaisen toisen asteen yhtä- lön -
  • osaa käyttää Pythagoraan lausetta suorakulmaisen kolmion osien ratkaisemisessa -
  • ihminen ja teknologia: tietokoneavusteisten ohjelmien käyttö

Ympyrä - ympyrän pinta-ala ja kehän pituus - sektorin pinta-alakaaren pituus - sovelluksia

Oppilas -

  • osaa laskea ympyrän pinta-alan ja kehän pituuden -
  • osaa laskea päätellen sektorin pinta-alan ja kaaren pituuden -
  • osaa käyttää sovellustehtävissä ympyrän pinta-alan ja kehän pituuden laskutapoja