×

Tämä on käyttäjän Marko Mäenpää suunnitelma. Osa kurssia HackLab.

Ohjausrakenteet 2

Opiskelijan ohje

1. For-silmukka Arduino-sivusto:

Lyhyt esimerkki ledin himmentäminen http://arduino.cc/en/Reference/for (Tarvitsee vain yhden ledin pinniin 10)

 

Ritari Ässä-valoja

http://arduino.cc/en/Tutorial/ForLoop

Night Rider -lights

Night Rider Arduino-sivuilla ilman for-silmukkaa ja sen kanssa

 

Lisätietoa for-silmukasta

Suomenkielisiä C++ ohjelmoitisivuja:

http://www.cs.helsinki.fi/u/ahslaaks/kesa11/ohpe/for.html

http://cs.joensuu.fi/~arantae/java/04-01.html

http://www.ohjelmointiputka.net/oppaat/opas.php?tunnus=cpp_ohj_03

 

2. Switch case

(Rakenna valovastuksella ohjelma, joka ilmoittaa valon määrän neljällä katgorialla)

 http://arduino.cc/en/Tutorial/SwitchCase

 Tee ensin ohjelma, jolla selvität rakentamasi valoanturin raja-arvot (Mikä jännite, kun valovastus peitetty ja täysi valaistus)

void setup() {
  // sarjaliikenne:
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int sensorReading = analogRead(A0);
  Serial.println(sensorReading);

}

Käytä IDE:n serial monitoria testataksesi rajat (peitä valovastus ja katso mitä lukemaa monitori kirjoittaa. Vastaavasti, kun mitään ei ole vastuksen ja valon välissä)

KÄytä näitä arvoja esimerkin arvojen tilalla:

const int sensorMin = 0;      // sensor minimum, discovered through experiment
const int sensorMax = 600;    // sensor maximum, discovered through experiment

3. While

Yhdellä napilla voi tehdä tehdä kaksi toimintoa riippuen siitä miten kauan nappia pidetään pohjassa.

 

http://diwo.bq.com/en/the-while-loop-and-the-push-button/

 

(Rakenna kalibrointi-aliohjelma valovastuksen minimi- ja maksiarvojen säätämiseen) http://arduino.cc/en/Tutorial/WhileLoop

 

 

 

 

Kurssin tavoitteet

Opetellaan Arduinon ohjelmoinita ja peruskytkentöjä