×

Tämä on käyttäjän Marko Mäenpää suunnitelma. Osa kurssia HackLab.

Tehonsäätö PWM

Opiskelijan ohje

Digitaalisten I/O -pinnien jännite on aina 0 tai 5V, joten laitteen saama teho on vakio (sikäli, kun virtaa riittää). Helpoin tapa säätää pienitehoisten laitteiden tehoa on laskea jännitettä esim säädettävän vastuksen eli potentiometrin avulla. Kun halutaan säätää laitteen tehoa automaattisesti ilman säätövastusta( ledinkirkkautta tai sähkömoottorin pyörimisnopeutta), voidaan käyttää PWM-säätöä (PWM = Pulse Width Modulation).
 
Käsky analogWrite syöttää valittuun pinniin kanttiaaltoa niin, että aallon pulssisuhde (Duty Cycle) määrää tehon. (Tässä menetelmässä ei myöskään hukata tehoa lämmöksi, kuten vastuksella säädettäessä.
 
Kun pulssisuhde on 50 %, niin sähköteho on vastaavasti 50 % pienempi kuin jatkuva sähkövirta.
Pulssisuhde 0% vastaa 0 V jännitettä, 100% vastaa +5 V jännitettä.
 
PWM-pinnit on merkitty Arduinon piirilevylle #portin numeron eteen. 
 
Arduino Unossa digitaaliset pinnit 3,5, 6, 9, 10, 11 voivat tuottaa PWM-kanttiaaltoa.
 
Komento: analogWrite(pinni,arvo)
 
Parametri arvo on kokonaislukumuuttuja ja sen arvo voi vaihdella välillä 0... 255. 0 vastaa pulssisuhdetta 0%, 255 pulssisuhdetta 100%.
Esim.
 
analogWrite(11, 64)
syöttää pinniin 11 signaalia, jonka pulssisuhde on 25 %.
 
analogWrite(11, 127)
syöttää pinniin 11 signaalia, jonka pulssisuhde on 50 %.
 
 

 

PWM-modulaatio Arduino.cc -sivulla

Kurssin tavoitteet

Opetellaan Arduinon ohjelmoinita ja peruskytkentöjä