×

HTML - Perusasiat

Tästä linkistä pääset katsomaan tarvittaessa samat asiat opetusvideon kautta:

Harjoittelua

  1. Avaa HTML-opas ja Notepad++.
  2. Tee Z-asemalle kansio nimeltä kotisivut. Tallenna sinne jatkossa HTML-sivuihin liittyvät tiedostot.
  3. Tee notepadiin pohjaa käyttäen oma testisivu. Varmista, että tallennat tiedoston .html muodossa ilman erikoismerkkejä.
  4. Avaa tekemäsi sivu ja kokeile tehdä muutoksia siihen.

Työ

Tee sivu, josta löytyy seuraavat asiat:

  1. Kolme erilaista otsikkotyyppiä
  2. Alussa teksti on tasattu vasempaan reunaan ja aiheen vaihtuessa tasaus menee keskelle
  3. Sivulta löytyy lihavoitua, kursivoitua ja alleviivattua tekstiä.
  4. Teksti on jaettu järkevästi kappaleisiin rivinvaihdoilla.
  5. Sivu sisältää ainakin kahta erilaista fonttia.
  6. Yksi lista.

Tallenna työ tekemääsi kansioon, koska sitä tarvitaan jatkossa!

Tietokonetaitojen opettelua aina kuvankäsittelystä koodamiseen.