×

Kuvankäsittelyn perusasioita

Tee kansio nimeltä "TIV9" OneDriveen ja tallenna tunnin päätteeksi työ sinne.

 1. Selitä omin sanoin seuraavat termit:
  • pikseli
  • resoluutio
  • renderointi
  • 3D kuva
 2. Mikä resoluutio koulun koneessa on?
 3. Etsi jonkin myymälän sivulta kamera ja tutki kameran ominaisuuksia. Mitä termejä tunnistat?
 4. Mitä tarkoittavat RGB ja CMYK?
 5. Millaisia resoluutioita on esim. dataprojektoreilla?
 6. Etsi kolme erilaista näyttöä/televisiota ja vertaa niiden teknisiä tietoja.
 7. Selitä mitä seuraavat termit tarkoittavat: 
  • HD
  • FullHD
  • HDMI
  • DVI
  • VGA
  • Taajuus
  • Kontrasti
 8. Mitä lyhenteet ppi ja dpi tarkoittavat?
 9. Etsi erilaisia kuvaformaatteja ja tutki niiden välisiä eroja.
 10. Minkälaisia kuvankäsittelyohjelmia on olemassa? Mikä soveltuisi parhaiten työskentelyyn esim. mainosalalla ja mikä taas yksinkertaiseen kotikäyttöön?
 11. Mikä on Creative Commons?
  1. Miten voit omaan materiaaliin lisätä CC lisenssin?
  2. Miten voit hakea CC lisensoitua materiaalia?

Tietokonetaitojen opettelua aina kuvankäsittelystä koodamiseen.