×

Excel - Solujen ulkonäkö

Solujen muotoilu

Soluun kirjoittaminen

Kuvaus  Soluun kirjoittaminen, solun suurentaminen

Videot

Soluun kirjoittaminen

Fontin muotoilu

Kiinnitä huomiota mm. seuraaviin

 1. mitä tapahtuu, jos teksti menee reunan yli
 2. missä solussa teksti on, vaikka se menee reunan yli

 

Lukujen ja päivämäärien kirjoittaminen ja muokkaaminen

Kuvaus  Soluun kirjoittaminen, solun suurentaminen

Ohjeet

 

 Katso videot

Lukujen kirjoittaminen, desimaaliluvut, päivämäärät

Lisää päivämääristä ja luvuista

Ajan kirjoittaminen, valuutan kirjoittaminen

Hipsukan käyttö

Lukujen ja päivämäärien muokkaaminen

Kiinnitä huomiota seuraaviin

 1. Miten excel käsittelee päivämääriä?
 2. Miten luvun ja tekstin tasaus poikkeaa toisistaan?
 3. Miten kirjoitetaan desimaaleja?
 4. Mikä desimaalien kirjoittamisessa voi mennä pieleen?
 5. Miten excel käsittelee päivämääriä?

Varmista, että osaat seuraavat

 1. Lukujen desimaalit
 2. Päivämäärien muotoilut
 3. Prosenttien muotoilut
 4. Valuutan muotoilu
 5. Murtolukujen muotoilu

 

Solujen tasaus

Kuvaus  Tekstin vaaka- ja pystysuora tasaus, tekstin suunta, solujen yhdistäminen

Ohjeet

 

 Katso videot

Lukuvälilehden muotoilu

Tasaukset, rivitys, sovita soluun, suunta

Solujen yhdistäminen, leveämpi/korkeampi solu

Solujen värin muuttaminen

Solujen reunaviivat, reunaviivan paksuus ja väri

Varmista, että osaat seuraavat

 1. sisällön tasaaminen pysty- ja vaakasuunnassa
 2. tekstin suunnan vaihtamisen
 3. solujen yhdistäminen ja yhdistettyjen solujen sisällön tasaaminen
 4. solujen yhdistämisen poistaminen
 5. tekstin rivitys solussa
 6. sisällön sovittaminen soluun

 

Harjoitukset

 1. Avaa Excel1 ohjeet ja palauta Classroomin tehtävään Excel-tehtävä 1.

Tietokonetaitojen opettelua aina kuvankäsittelystä koodamiseen.