×

Tämä on käyttäjän Janne Korsimo suunnitelma. Osa kurssia Potenssit ja polynomit krs81.

Matematiikan opiskelusta

Opiskelijan ohje

Arviointi

 1. Yleistä
  1. Arviointi 3. kertaa vuodessa
  2. lukuvuoden viimeinen arviointi ottaa huomioon koko lukuvuoden (kevään lopussa myös kertaus ja loppukoe)
  3. itsearviointia suoritetaan koko lukuvuoden ajan
  4. Ennen arviointia jokaisen kanssa käydään arviointikeskustelu
 2. vaikuttavat tekijät
  1. Työskentely (tehtävät, aktiivisuus, toisten auttaminen, yhteisten ) 40 %
  2. Kokeet 25 %
  3. Testit 15 %
  4. Oppilaan itsearviointi 20 %

Yhteiset tavoitteet

 1. Kukaan ei jää ulkopuolelle
 2. Jokainen uskaltaa kysyä ja vastata
 3. Jokainen tekee parhaansa
 4. Viihdymme oppitunneilla
 5. Opimme yhdessä

Käytännön ohjeita

 1. Saat Opentunnin suunnitelmat Wilmaan linkkeinä. Voit siis palata aina suunnitelmiin ja kerrata niistä esim. kokeisiin
 2. Saat opettajalta tehtävämonisteen, johon merkitään tehtävät koko lukuvuoden aikana. Monistetta EI saa hukata. Ota etusivulta vaikka kuva säännöllisesti, siitä merkinnät on helppo kopioida uuteen lappuun, jos moniste häviää.
 3. Opentunnin ohjeissa on myös videoita, videoiden avulla voit kerrata ja kirjoittaa vihkoon muistiinpanoja. Tunnilla opetuksen yhdeydessä kirjoitetaan vain harvoin yhdessä vihkoon
 4. Pidä huolta, että teet annetut tehtävät ajoissa
 5. Monisteessa on myös lukuvuoden sisältö ja teoria.
 6. Tehtävät on jaettu 4 osaan
  1. Yhteiset tehtävät - kaikki tekevät
  2. Perustehtävät
  3. Keskitason tehtävät
  4. Vaativat tehtävät
  5. Monisteen tehtävät
 7. Opentunnin suunnitelmassa on edessä numero, joka merkitään tehtävämonisteeseen.
 8. Käytä vihossa marginaaleja. Merkitse marginaaliin tehvä seuraavasti: Opentunnin suunnitelman numero, Tehtävän vaikeusaste ja tehtävänumero. Esim. Opentunnin 1. suunnitelman perustehtävä numero 3 merkitään 1/P/3
 9. Laske jokaisen suunnitelman lopussa kuinka monta tehtävää olet tehnyt. Oikein tehtyjen marginaalien tehtävämerkinnöistä se on helppo laskea.
 10. Kirjaa tehtävät monisteeseen seuraavasti:
  1. NRO laatikon viereen kirjataa opentunnin suunitelman numero
  2. Laske montako perustehtävävää olet tehnyt. Opentunnin suunnitelmasta laske paljoko niitä oli kaikkiaan. Kirjaa perustehtävät laatikkoon tehdyt tehtävät / annetut tehtävät, esim 12/14
  3. Toimi vastaavasti keskitason, vaativien ja monisteiden tehtävien kanssa.

Kurssin tavoitteet

Työskentelyn itsearviointi

Potenssit

 • kertausta
 • potenssiopin kaavat
 • eksponenttina nolla tai negatiivinen kokonaisluku
 • kymmenpotenssimuoto

Oppilas

 • osaa potenssiopin kaavat
 • osaa korottaa luvun kokonaislukupotenssiin
 • osaa esittää pienet ja suuret luvut kymmenpotenssimuodossa ja osaa laskimen käytön niillä

8. luokan luokkamoniste Huom. EI SAA HUKATA, 8lk-luokkamoniste

Tuntitehtävien ratkaisut, ratkaisut