×
Heini Sinko
700 oppituntia
Luokka-aste
Varhaiskasvatus
Oppiaineet
AI
Kirjasarjat
Ei kirjasarjoja

Lukupolku

Kurssin tavoitteet

Lukupolku-hankkeen taustaa

  • Pohja lukemisharrastukselle ja lukutaidolle luodaan jo varhaislapsuudessa. Ruskon kunnan Lukupolku-hanke keskittyy lasten lukemisen edistämiseen varhaiskasvatuksessa ja esi- sekä alkuopetuksessa. Lukupolkuun kuuluu tehtäviä, tietoa, kirjalistoja, linkkejä ja kirjapaketit, jotka ovat varhaiskasvatuksen ja koulujen käytössä. Kaikki sähköinen materiaali on myös kotien saatavilla.
  • Vanhempien merkitys lukutaidolle on ratkaisevin, ennen kuin lapsi itse osaa lukea. Kotona olevien kirjojen määrällä, päivittäisillä yhteisillä lukuhetkillä ja säännöllisillä kirjastokäynneillä on suuri vaikutus lasten lukutottumuksiin. Lukupolun tavoitteena on saada myös lapsen kotiväki mukaan lisäämään yhteisiä lukuhetkiä lapsen arkeen.
  • Yhteinen lukuhetki aikuisen kanssa on vuorovaikutusta, läsnäoloa ja yhdessä tekemistä, jolloin lapsi tuntee olevansa tärkeä ja rakastettu. Samalla lapsella kehittyy tärkeitä kuuntelemisen, ymmärtämisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen taitoja.
  • Lapset, joille luetaan, ovat tutkimusten mukaan jo 3-vuotiaina kuulleet 20 miljoonaa sanaa enemmän kuin lapset niissä perheissä, joissa ei lueta.
  • Lukuhetkien parissa kasvaneella lapsella on ympäröivä maailma käsissään, lukutaito vahvistuu ja on näin avain elämässä pärjäämiseen.
  • Lukupolku-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön tukema.