×

Tämä on käyttäjän Janne Korsimo suunnitelma. Osa kurssia Tasogeometria.

Ympyrä

Opiskelijan ohje

 

Ympyrän kehä + kaaren pituus, Ympyrän ja sektorin ala

teoria S. 156, 158, 160, 164
harj.  S. 157, 159, 161, 163, 165
  Yhteiset - kaikille

Ympyrän osat

 s. 157: 1

 s. 159: 1, 2

 s. 161: 1, 2

 s. 165: 1, 2

  Perustehtävät

 s.157: 2,3, 5, 7

 s. 159: 3, 4, 5

 s. 161: 3, 4, 5

 s. 165: 3, 5

  Keskitaso

 s. 157: 4, 6, 8, 9

 s. 159: 7, 8

 s. 161: 6, 7, 8, 9

 s. 165:  6, 8

 s. 163: 13, 14, 16

  Vaativat  s. 157: 10, 11, 13

 s. 159: 8, 9

 s. 161: 9, 10 

 s. 165: 9, 10

 s. 163: 16, 18, 19

Opetusvideot

Ympyrän kehän pituus

1. Ympyrän kehän pituuden kaava.

2. Esimerkki ympyrän kehän pituuden laskemisesta.

3. Toinen esimerkki ympyrän kehän pituuden laskemisesta.

4. Esimerkki ympyrän säteen pituuden laskemisesta kehän pituuden kaavalla.

Ympyrän kaaren pituus

1. Ympyrän kaaren pituuden kaava.

2. Esimerkki ympyrän kaaren pituuden laskemisesta.

3. Toinen esimerkki ympyrän kehän pituuden laskemisesta.

Ympyrän pinta-ala

1. Ympyrän pinta-alan kaava.

2. Esimerkki ympyrän pinta-alan laskemisesta.

3. Esimerkki ympyrän pinta-alan laskemisesta, kun kehän pituus tunnetaan.

4. Edellinen esimerkki laskettuna tarkoilla arvoilla.

Ympyrän sektorin pinta-ala

1. Sektorin pinta-alan kaava.

2. Esimerkki sektorin pinta-alan laskemisesta.

Kurssin tavoitteet

Työskentelyn itsearviointi

 

Tasogeometriaa - Sisällöt

 1. Yhdenmuotoisuus
 2. Mittakaava
 3. Tasokuvioiden pinta-ala (Suunnikas, kolmio, puoli-suunnikas)
 4. Pythagoraan lause
 5. Ympyrä
  1. Kehän pituus
  2. pinta-ala
  3. sektorin ala ja kaaren pituus
  4. sovelluksia

Tavoite - oppilas

 1. ymmärtää käsitteet
 2. osaa soveltaa mitta-kaavaa arkielämän laskuissa
 3. osaa soveltaa tasoku-vioiden pinta-alan laskutapoja
 4. osaa käyttää Pythago-raan lausetta suorakulmaisen kolmion osien ratkaisemisessa
 5. osaa laskea ympyrän pinta-alan ja kehän pituuden
 6. osaa laskea päätellen sektorin pinta-alan ja kaaren pituuden
 7. osaa käyttää sovellustehtävissä ympyrän pinta-alan ja kehän pituuden laskutapoja

8. luokan luokkamoniste Huom. EI SAA HUKATA, 8lk-luokkamoniste

Tuntitehtävien ratkaisut, ratkaisut