×

Tämä on käyttäjän Janne Korsimo suunnitelma. Osa kurssia Tasogeometria.

Yksiköt

Opiskelijan ohje

 

Pinta-aloja: Neliö, suorakulmio, suunnikas  maks 2 tuntia

teoria S. 132, 133, 140
harj.  s. 133, 135,  141, 218
  Yhteiset - kaikille

 Kertausmoniste, yksiköt, pinta-alat, tehtävät 1-6

 s. 133: 1,2

 

  Perustehtävät

 s. 133: 3, 4, 5, 6

  Keskitaso

 s. 133: 7, 8,

 s. 216: 5, 6

  Vaativat  s. 135: 18, 19, 20

Materiaalit

Videot

Pinta-ala.

1. Kertaus: Etuliitteet.

2. Kertaus: Pituuden yksiköt ja yksikön muunnokset.

3. Kertaus: Esimerkki yksikön muunnoksista.

4. Pinta-alan yksiköt ja yksikön muunnokset.

5. Esimerkki pinta-alan yksikön muunnoksista.

 

Kurssin tavoitteet

Työskentelyn itsearviointi

 

Tasogeometriaa - Sisällöt

 1. Yhdenmuotoisuus
 2. Mittakaava
 3. Tasokuvioiden pinta-ala (Suunnikas, kolmio, puoli-suunnikas)
 4. Pythagoraan lause
 5. Ympyrä
  1. Kehän pituus
  2. pinta-ala
  3. sektorin ala ja kaaren pituus
  4. sovelluksia

Tavoite - oppilas

 1. ymmärtää käsitteet
 2. osaa soveltaa mitta-kaavaa arkielämän laskuissa
 3. osaa soveltaa tasoku-vioiden pinta-alan laskutapoja
 4. osaa käyttää Pythago-raan lausetta suorakulmaisen kolmion osien ratkaisemisessa
 5. osaa laskea ympyrän pinta-alan ja kehän pituuden
 6. osaa laskea päätellen sektorin pinta-alan ja kaaren pituuden
 7. osaa käyttää sovellustehtävissä ympyrän pinta-alan ja kehän pituuden laskutapoja

8. luokan luokkamoniste Huom. EI SAA HUKATA, 8lk-luokkamoniste

Tuntitehtävien ratkaisut, ratkaisut