×

Tämä on käyttäjän Janne Korsimo suunnitelma. Osa kurssia Tietotekniikan syventävä.

Teknologian kehitys

Opiskelijan ohje

Tehtävä

Selvitä seuraavat sanat. Millä tavalla ne voivat muuttaa maailmaa, esim. työpaikkoja. mitä ongelmia asioihin liittyy. Katso ensin millaisia työpaikkoja tulevaisuudessa voi olla, https://tyopaikat.oikotie.fi/tyontekijalle/artikkelit/16-ammattia-joita-et-osannut-kuvitellakaan 

  1. IoT
  2. 3D mallinnus ja tulostus
  3. AR
  4. VR
  5. Tekoäly, mm. Watson. Ks mm. https://www.hs.fi/teknologia/art-2000005678607.html 
  6. Hyperloop

 

Mieti, miten koulussa voitaisiin hyödyntää paremmin tulevaisuuden teknologioita.

 

Palautus

Palauta teamsin tehtävään tulevaisuus

Kurssin tavoitteet

Tavoite

Oppilas tuntee tietokoneen rakenteen, hallitsee käyttöjärjestelmien (Windows ja Linux), ohjelmien ja tavanomaisten lisälaitteiden asentamisen. Oppilas osaa koota tietokoneen erikseen hankituista komponenteista. Oppilas osaa tietokonetta hankittaessa vertailla erilaisia kokoonpanoja.

Sisältö:

Kurssilla perehdytään tietokoneen ja lisälaitteiden tekniikkaan ja käyttöönottoon tarvittavien ohjelmien asentamiseen. Vertaillaan eri komponenttien vaikutusta koneen suorituskykyyn ja hintaan. Tutustutaan ja ratkotaan tavallisimpia käytössä ilmeneviä ongelmia. Kurssilla tutustutaan myös oman lähiverkon asentamiseen ja sen antamiin mahdollisuuksiin kotona.

Kurssin lopussa on mahdollisuus koota oma tietokone omista komponenteista.