×

Tämä on käyttäjän Janne Korsimo suunnitelma. Osa kurssia Tietotekniikan syventävä.

Toimintaperiaate

Opiskelijan ohje

Tehtävä

Vastaa olla oleviin kysymyksiin parin kanssa tai yksin, joko Wordilla tai PowerPointilla.

 1. Kuka oli Ada Lovelace?
 2. Mitä tarkoittaa binäärijärjestelmä?
 3. Mitä tarkoittaa Boolen logiikka?
 4. Miten kahden luvun yhteen laskeminen tapahtuu tietokoneessa?
 5. Mihin tietokone tarvitsee kelloa? (kellotaajuus, ei varsinainen kellonaika)
 6. Miten tietokone eroaa pelkästä laskukoneesta?
 7. Mihin ohjelmointia tarvitaan?
 8. Mistä osista tietokone koostuu? (isot linjat, ei tarvitse vielä tarkkoja yksityiskohtia)

Aloita uusi Word/PowerPoint dokumentti ja otsikoi se (esim. Tietokone/Mitä löytyy koneen sisältä? tms.). Tähän tiedostoon tullaan keräämään kooste jokaisen tunnin osalta, jolloin valmis teos toimii helppolukuisena oppaana. Tämän tunnin aiheesta tulee lisätä ainakin seuraavat seikat omin sanoin ja kuvin:

 • Mikä on tietokone?
 • Mitä tietokoneen sisällä tapahtuu?
 • Hardware & software, mitä ne ovat ja miten ne eroavat toisistaan?

Muista tallentaa sellaiseen paikkaan, että pääset jokaisella tunnilla tiedostoon käsiksi varmasti (esim. OneDrive).

Kysymysten palautus:

O365:n TEAMSin tehtävään Toimintaperiaate

Kurssin tavoitteet

Tavoite

Oppilas tuntee tietokoneen rakenteen, hallitsee käyttöjärjestelmien (Windows ja Linux), ohjelmien ja tavanomaisten lisälaitteiden asentamisen. Oppilas osaa koota tietokoneen erikseen hankituista komponenteista. Oppilas osaa tietokonetta hankittaessa vertailla erilaisia kokoonpanoja.

Sisältö:

Kurssilla perehdytään tietokoneen ja lisälaitteiden tekniikkaan ja käyttöönottoon tarvittavien ohjelmien asentamiseen. Vertaillaan eri komponenttien vaikutusta koneen suorituskykyyn ja hintaan. Tutustutaan ja ratkotaan tavallisimpia käytössä ilmeneviä ongelmia. Kurssilla tutustutaan myös oman lähiverkon asentamiseen ja sen antamiin mahdollisuuksiin kotona.

Kurssin lopussa on mahdollisuus koota oma tietokone omista komponenteista.