×

Tämä on käyttäjän Marko Mäenpää suunnitelma. Osa kurssia Geometria.

pisteestä tasoon

Opiskelijan ohje

1. TUNTI 

Tee s. 71 

 

2. TUNTI

Tee moniste: koordinaatistoharjoituksia.

Tee s. 73 

KAIKILLE YHTEISET TEHTÄVÄT 12-17

Sitten JOKO 18-20

TAI 21-23

VIDEOT:
peruskäsitteet: https://www.youtube.com/watch?v=yMzwMfZRAzE

koordinaatisto: https://www.youtube.com/watch?v=2i9jWyOp1rY

Kotitehtävät

1. TUNTI:

 s. 259 tehtävät 1-3

 

2. tunti:

 s. 259 tehtävät 5-7 (Tee villestä koordinaatistoharjoitukset 1-5) 

Kurssin tavoitteet

Tasokuviot - ympyrä - kolmiot - nelikulmiot - monikulmiot - pituus- ja pintaalayksiköt - pinta-ala - osien nimeäminen - luokittelu - varmennetaan yksiköiden hallinta sekä suunnikkaan ja kolmion piirin ja pinta-alan laskeminen - ihminen ja teknologia: tietokoneavusteisten ohjelmien käyttö, geometrinen piirtäminen matemaattisilla ohjelmilla

Kulmat ja suorat - kulmat ja niiden mittaaminen, piirtäminen, puolittaminen ja siirtäminen - suora ja jana - normaali ja keskinormaali - risti- ja vieruskulmat - kehä- ja keskuskulmat - tangenttikulma - kolmion kulmien summa - luokittelu - piirtäminen piirtokolmiolla ja geometrisesti

oppilas ymmärtää kulmien välisiä suhteita - ihminen ja teknologia: tietokoneavusteisten ohjelmien käyttö

Koordinaatisto - piirtäminen - piste koordinaatistossa - varmennetaan pisteen sijoittaminen koordinaatistoon - ihminen ja teknologia: tietokoneavusteisten ohjelmien käyttö

Yhtenevyyskuvaukset - peilaus ja symmetria suoran ja pisteen suhteen - kierto ja siirto tasossa

oppilas - osaa peilata pisteen ja suoran suhteen - ymmärtää symmetrian - osaa kiertää ja siirtää kuvioita tasossa