×

Tämä on käyttäjän Jukka Matias Rauvola suunnitelma. Osa kurssia Robotiikkaa ja ohjelmointia toiminnallisesti.

Jukan ohjelmointi-workshop

Opiskelijan ohje

Ohjelmointiseikkailu Turussa

Pohjustus: Kevään monialaisessa Turku -lähiympäristönä oppimiskokonaisuuden ensimmäisessä osassa Moision koulun nelosen oppilaat miettivät etukäteiskäsityksiä Turusta, tutustuttiin kaupunkiin opastettujen vierailujen ja kiertoajelun muodossa ja lopuksi tehtiin sähköiset Turku-kirjat iPadin Book Creator- ohjelmalla.

Toiseksi osioksi suunniteltiin ohjelmointiseikkailu-kokonaisuus, jonka tavoitteet ovat:

Opettajille:

  • vinkkiä miten yhden TVT:n osa-alueen koodaamisen voi sisällyttää pedagogiikkaan
  • tämän oppimiskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus
  • ideaa voi soveltaa aihepiirin, oppilaiden ikätason ja käytettävissä olevien materiaalien mukaan (tämä kokonaisuus suunnattu 1-3-luokille).

Oppilaille:

  • tutustuttaa oppilaat alkeisohjelmointiin ja ohjelmoinnin perusteisiin tarinallisuuden avulla
  • luovuutta ja päättelykykyä tehtävien ratkomisessa
  • oppia hahmottamaan Turun karttaa ja käytyjen paikkojen sijainnit
  • oppia ryhmätyöskentelytaitoja ja osallisuutta rastipisteiden suunnittelussa, ohjauksessa ja suorittamisessa

Integrointi: ympäristöoppi (Turun kartta ja paikat, Turku-tietoa), matematiikka (ohjelmointi), äidinkieli (draama ja tarinallisuus), liikunta (liikkuminen, temppuradat)

Käytännön toteutus:

Oppilaat kiertävät liikuntahallissa (joka on muutettu Turun keskusta-alueeksi) eri rastipisteillä, joissa se suorittavat ohjelmoinnilisia tehtäviä. Joka pisteellä tehtävän ratkaistua he saavat vihjekirjaimia ja viimeisellä rastilla kokoavat kirjaimet oikeaan järjestykseen, josta selviää Nuutti-kuninkaan olinpaikka. Kuva kartasta ja aloitusvideo kts. seuraava kurssi.

Valmistelu (n 3oppituntia)

1. Luokalle kerrottiin oppikokonaisuuden idea ja tehtiin selväksi heidän roolinsa suunnittelijoina ja rastin pitäjinä.

2. Mietittiin missä paikoissa Turussa käytiin ja mitkä paikat otetaan seikkailuun mukaan

3. Mietittiin mitä ohjelmointiin/ liikuntaan liittyviä materiaaleja meillä on ja mitkä voisi sopia eri pisteille (esim. beebot-ampiaiset Kupittaan nurmelle)

4. Jaettiin oppilaat ryhmiin ja haluamilleen rasteille. He tutustuivat rastilla käytettävään ohjelmointivälineeseen (osassa liikuntarastit) ja sen jälkeen alkoivat suunnittelemaan ja valmistelemaan rastipisteen tehtävää.

5. Oppilaat esittelivät suunnitelman opettajalle ja hankkivat muuta tarvittavaa materiaalia rastiansa varten.

Toteutus (n 4 oppituntia)

1. Oppilaat rakensivat radan liikuntahalliin ja testasivat sen toimivuuden.

2. Oppilaat harjoittelivat rastilla muiden ohjaamista.

 3. Oppilaat toimivat radan ohjaajina radan suorittaville koulun muille luokille (kahdesta ykkös-ja nelosluokista muodostettiin parit, idea että ykkönen suorittaa nelosen avustamana)

4. Oppilaat saivat kokeilla muiden rasteja

5. Tehtiin itsearviointia onnistumisesta ja kuvattiin ohjevideot rastipisteiltä

Kurssin tavoitteet

Kurssin tarkoitus on tutustuttaa sekä oppilaat että opettajat robotiikkaa, ohjelmointiin ja mahdollisesti myös 3D tulostamiseen.

Kurssin avulla kouluun voidaan rakentaa tutustumispisteitä esimerkiksi teemapäiviin. Pisteissä on tarkoitus tutustuttaa käyttäjät ohjelmointiin ja robotiikkaan käyttäen apuna toiminnallisia menetelmiä.

Kurssi on rakennettu osana Turun yliopiston erikoistumiskoulutuksen tehtävää, tehtävän kuvaus

Linkkejä

  1. Valmiita 3D malleja, https://www.thingiverse.com/ 
  2. Valmiin 3D mallin konvertointi esim. SkecthUpin ymmärtämään muotoon, http://www.greentoken.de/onlineconv/ (valitaan 3DS muoto)