×

Tämä on käyttäjän Janne Korsimo suunnitelma. Osa kurssia Portfolio.

Teknologia

Opiskelijan ohje

Olen ollut rakentamassa koulutoimen IT-arkkitehtuuria n. 15 vuoden ajan. IT arkkitehtuurin tarkoitus ja tavoite on suunnitelmallisesti rakentaa sähköisiä palveluja, jotka ovat helppokäyttöisiä, tuovat lisäarvoa käyttäjälle ja johtamiselle. Suunnittelussa ja toteutuksessa on pyritty mahdollisimman paljon automatisoimaan palveluja, jotta tiedot ovat ajan tasalla ja mahdollisimman nopeasti ja tietoturvallisesti käytettävissä. Arkkitehtuuri tarkoittaa käyttäjille mm seuraavia asioita

 1. Käyttäjällä on yksi tunnus palveluihin.
 2. Käyttäjä pääsee palveluihin yhden sähköisen työpöydän kautta.
 3. Käyttäjien laitteet ovat keskitetyssä ylläpidossa ilman, että se haittaa käyttäjää.
 4. Käyttäjille tarjotaan mahdollisimman laaja palvelusalkku, josta hän voi vapaasti valita tarkoituksen mukaisen sovelluksen.
 5. Palvelusalkku mahdollistaa aidon pedagogisen vapauden.
 6. Käyttäjällä on mahdollisuus itse asentaa yhteisesti sovittuja sovelluksia.
 7. Opettajilla on ajantasaiset opetusryhmät käytettävissä pilvipalveluiden jaoissa ja muissa toiminnoissa.
 8. Koulujen TVT-opettajat voivat pääosin keskittyä opettajien pedagogiseen tukeen

Alla olevissa Popplet-kaavioissa olen kuvannut Ruskon kunnan teknisen IT-arkkitehtuurin.

Olen ottanut käyttöön ja/tai toiminut hallinnoijana mm. seuraavissa järjestelmissä

 • AD (Active Directory), aktiivihakemisto käyttäjille ja laitteille, ryhmäkäytäntöjä (GPO) helpottamaan käyttäjien arkityöskentelyä
 • DFS, paikallisten verkkohakemistojen hallintajärjestelmä
 • SCCM, Windows koneiden hallintajärjestelmä, ohjelmistonjakelu, käyttäjien ohjelmiston asennusportaali
 • Uniflow, Canonin tulostusjärjestelmä
 • Applen MDM, VPP ja DEP, Apple mobilaitteiden ja ohjelmistojen hallintajärjestelmien rajapinnat
 • Airwatch MDM palvelu, mobiililaitteiden hallintajärjestelmä
 • HyperV, Microsoftin palvelinvirtuaalijärjestelmä
 • AzureAD, Microsoftin pilviAD-ratkaisu
 • ADsync, AzureAD:n ja paikallisen AD:n synkronointi
 • GSE, Googlen oppilaitosratkaisu
 • GADS (nykyinen GCDS), AD:n ja Googlen aktiivihakemiston synkronointijärjestelmä
 • GAPS (nykyinen GCPS), salasanan synkronointi
 • O365, Microsoftin oppilaitosratkaisu
 • Edison, sähköinen työpöytä
 • Edustore, valtakunnallinen sähköisen materiaalin jakelukanava
 • Wilma, Primus, Kurre oppilashallintosovellukset
 • ePerusteet, opetussuunnitelman tekninen alusta
 • SSO (single sign on) ratkaisujen rakentaminen mm. Opentunti, Typing Master, Uniflow, GSE

 

Kurssin tavoitteet

Kokonaisuus on sähköinen portfolioni liittyen pedagogiikkaan, teknologiaan ja erilaisiin hankkeisiin, joissa olen ollut mukana.

Oikean reunan linkeistä voit tutustua ajatuksiini jaoteltuna seuraaviin aihealueisiin

 1. Teknologia
 2. Pedagogiikka
 3. Organisaatioon liittyvät yhteiset kokonaisuudet
 4. Hankkeet, joissa olen ollut mukana

Ajatuksiini opettamisesta ja pedagogiikasta voit tutustua osoitteessa http://haluoppia.blogspot.fi/