×

Tämä on käyttäjän Janne Korsimo suunnitelma. Osa kurssia Portfolio.

Hankkeita

Opiskelijan ohje

Olen saanut olla koordinoimassa lukuisia hankkeita. Monissa hankkeissa on keskitytty toimintakulttuurin ja johtamisen kehittämiseen. Hankkeissa olen ollut pääsuunnittelijana järjestelmäkehityksissä ja se on vahvistanut osaamistani teknologian hyödyntämisessä opetuksessa ja johtamisessa.

Hankkeiden lisäksi olen perustanut Facebookiin Wilman ja Primuksen kehitysyhteisön, https://www.facebook.com/groups/wilmaprimus/ . Yhteisössä on hieman yli 200 jäsentä.

Alle on kerätty kuvauksia tehdyistä järjestelmistä ja strategioista sekä meneillään olevien hankkeiden ideakuvauksista.

Opentunnin esittely

 

Osaamismerkkien esittely

 

Aikajana-järjestelmän idean esittely

 

Ruskon vastavalmistunut Digitalisaatio-ohjelma

 

Sivistystoimen johtamismallin kuvaus

Video, https://dreambroker.com/channel/w7bcsbds/yxb6ja4a 

Powerpoint,

 

 

 

Kurssin tavoitteet

Kokonaisuus on sähköinen portfolioni liittyen pedagogiikkaan, teknologiaan ja erilaisiin hankkeisiin, joissa olen ollut mukana.

Oikean reunan linkeistä voit tutustua ajatuksiini jaoteltuna seuraaviin aihealueisiin

  1. Teknologia
  2. Pedagogiikka
  3. Organisaatioon liittyvät yhteiset kokonaisuudet
  4. Hankkeet, joissa olen ollut mukana

Ajatuksiini opettamisesta ja pedagogiikasta voit tutustua osoitteessa http://haluoppia.blogspot.fi/