×
Jarna Siljander
2 oppituntia
Luokka-aste
9. luokka
Oppiaineet
IT
Hakusanat
python ehtolause ohjelmointi

Ehtorakenne

Ehtorakenne

Ohjelmaa kirjoittaessa pyritään usein tilanteeseen, jossa ohjelman toiminta muokkaantuu tilanteen mukaan. Tämän tilanne voidaan toteuttaa ehtolauseilla. Ehtorakenne muuttaa ohjelman suoritusta sen mukaan, onko jokin totuusarvo tosi vai epätosi eli pitääkö jokin ehto paikkansa vai ei. Esimerkiksi salasanaa kirjoittaessa: jos salasana on oikein --> tulosta "tervetuloa" --> muuten tulosta "yritä uudestaan!" 

Tällä tunnilla harjoitellaan if ja if-else rakenteita. If-else perusrakenne on: 

if ehto: 

tee jotain

else: 

tee jotain muuta

Ehdoissa voidaan hyödyntää vertailuoperaattoreita: 

Matemaattinen merkintä Merkitys Python merkintä
= yhtäsuuri kuin

==

erisuuri kuin

!=

> suurempi kuin

>

suurempi tai yhtäsuuri kuin

>=

< pienempi kuin

<

pienempi tai yhtäsuuri kuin

<=

 

Tehtäviä

1. Testaa esimerkkikoodia Esimerkki1. Huomaa erityisesti, että if-komentorivin lopussa oleva kaksoispiste : ja sisennykset if-komentorivin jälkeen. Miksi rivi on sisennetty?

2. Testaa esimerkkikoodia Esimerkki2.

(a.) Mitä tarkoittaa else?

(b.) Miksi input() edessä on float()?

3. Tutki koodia koodi1, joka ei toimi oikein. Tee koodiin tarvittavat korjaukset. 

4. Tee ohjelma, joka tulostaa käyttäjän syöttämästä kahdesta eri suuresta kokonaisluvusta suuremman.

5. Tee ohjelma, joka kertoo, onko käyttäjän syöttämä kokonaisluku parillinen vai ei. Esimerkiksi käyttäjän syöttäessä luvun 12 ohjelma tulostaa 

Anna luku: 12

Syöttämäsi luku on parillinen 

Luvun ollessa pariton ohjelma sen sijaan tulostaa

Syöttämäsi luku ei ole parillinen

Vinkki: Tehtävässä kannattaa hyödyntää jakojäännöstä (ks. ensimmäisen tunnin taulukko).

6.

(a.) Tee ohjelma, jossa käyttäjältä kysytään salasanaa (voit keksiä salasanan itse). Jos salasana on oikein, ohjelma tulostaa: "Salasana oikein!". Jos salasana on sen sijaan väärin, ohjelma tulostaa: "Salasana väärin".

(b.) Laajenna ohjelmaa siten, että ohjelmassa käyttäjältä pyydetään sekä käyttäjänimi että salasana. Jos käyttäjänimi on väärin, tulostaa ohjelma "Käyttäjänimi oli väärin.". Jos nimi on oikein, pyydetään myö salasanaa. Jos salasanakin on oikein, tulostetaan "Salasana ja käyttäjänimi oli oikein!", muussa tapauksessa "Salasana oli väärin". Toteuta tehtävä käyttämällä if-else rakennetta.

7. Tee oma ohjelma käyttäen tähän asti oppimistasi asioita. Kerro käyttämällä kommentteja, mitä se tekee. 

Palautus

Tallenna vastauksesi Classroomissa olevaan portfolioon. 

 

Opetellaan ohjelmoinnin alkeita; opetellaan loogista ajattelua ja harjoitellaan yksinkertaisen koodin kirjoittamista sekä syvennetään matematiikan osaamista oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Tarkoituksena on opetella ohjelmoinnin alkeita ainakin yhdellä ohjelmointikielellä ja syventää matematiikan osaamista.