×

Tämä on käyttäjän Janne Korsimo suunnitelma. Osa kurssia Wilma-Huoltajien ohjeet.Tietoa opinnoista huoltajille

Wilman kautta saat tietoa mm.  kurssiarvosanoista, tuntimerkinnöistä, koepäivämääristä, oppilaan saamasta tuesta, jälki-istunnoista ja kasvatuskeskusteluista.

Osa opettajista merkitsee Wilmaan myös koearvosanat ja tuntien aiheet ja/tai kotitehtävät. Opettajat voivat käyttää kyseisissä merkinnöissä myös muita järjestelmiä, kuten Opentuntia tai blogia. Kukin opettaja tiedottaa tarvittaessa omista käytänteistä huoltajia.

Osa video-ohjeista on tehty vanhan ulkoasun mukaisesti. Toiminnot ovat kuitenkin pysyneet samankaltaisina. Vanhan ulkoasun mukaisissa videoissa vasen linkkilista löytyy uudessa versiossa ylhäältä.

Video-ohjeet

Kurssitiedot, mm. opettajan tuntipäiväkirja ja kotitehtävät

Kokeet ja koearvosanat

Muut toiminnot, mm. työjärjestys, Arvosanat ja suoritukset, Oppilaan saama tuki, Opettaja- ja henkilökuntaluettelo


Osioon on kerätty Ruskon Wilman ohjeita huoltajille.