×

Tämä on käyttäjän Janne Korsimo suunnitelma. Osa kurssia Wilma-Huoltajien ohjeet.Wilman käytännöt Ruskolla

Wilman käytön tavoitteena on parantaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä sekä parantaa tiedonkulkua huoltajien, opettajien ja muun koulun henkilökunnan kesken. Opettajat tekevät päivittäin merkintöjä Wilmaan. Osa merkinnöistä on tilastotyyppistä tietoa, millä voidaan varsinkin yläkoulussa saada parempi kokonaiskuva oppilaan toiminnasta koulussa.

Wilmaan kirjaudutaan osoitteessa http://wilma.rusko.fi. Ennen ensimmäistä kirjautumista tarvitset koulusta avainkoodin ja ohjeen Wilman käyttäjätunnuksen tekemiseen. 

Wilma toimii pääsääntöisesti samalla tavalla koko Suomessa. Käyttö voi poiketa muutamissa käytänteissä. Varsinaiset ohjeet löydät oikeasta sivupalkista aiheen mukaisesti, mutta alle on listattu Ruskolla voimassa olevat käytänteet

Keskeisimmät asiat Wilmasta Ruskolla

 1. Viestintä. Oppilastiedotus siirtyy pitkälti Wilmaan (korvaa lippulaput, ei kuitenkaan korvaa puhelinyhteydenottoja tai palavereita).
 2. Tuntimerkinnät. Yksittäisiin negatiivisiin merkintöihin huoltajien ei kannata kiinnittää erityistä huomiota. Merkintöjen tarkoitus on kerätä pidemmältä ajalta tietoa oppilaan toimimisesta koulussa
 3. Positiivinen palaute. Normaali koulunkäynti (kotitehtävien teko, rauhallinen työskentely tai muu vastaava) ei ole peruste positiiviselle merkinnälle, vaan se on lähtökohta koulutyöskentelylle. Positiivisen merkinnän Wilmaan voi saada erityisen esimerkillisestä toiminnasta, esimerkiksi muiden oppilaiden koulun käynnin tukemisesta tai yleistä oppimisilmapiiriä lisäävästä toiminnasta.
 4. Tunnukset. Huoltajat saavat henkilökohtaiset tunnukset. Henkilökohtaisia tunnuksia ei saa antaa muille, ei edes oppilaille tai oppilaan muille huoltajille.
 5. Poissaolot. Wilmaan merkitään poissaolot ja myöhästymiset. Huoltajan tulee kuitata poissaolot Wilman kautta.
 6. Kokeet. Kaikki opettajat kirjaavat Wilmaan koepäivämäärät ja kokeen aiheen. Koearvosanojen merkitseminen ja tuntipäiväkirjan pitäminen on opettajalle vapaaehtoista
 7. Testit (”pistarit”, sanakokeet,..) merkitään Wilmaan vasta jälkikäteen, jolloin testi ei ole esteenä varsinaisen kokeen pitämiselle.
 8. Poissaolosta ilmoittaminen. Poissaolojen ilmoittaminen etukäteen
  1. Yhden päivän poissaolo tulee ilmoittaa Ilmoita poissaolosta - toiminnolla (huom. ei pikaviestillä). Samalla toiminnolla ilmoitetaan myös osittainen poissaolo (esim hammaslääkäri). Meneillään olevan päivän poissaolon voi ilmoittaa klo 12 mennessä ja seuraavan päivän poissaolon klo 12 jälkeen. Poissaoloilmoitus tulee tehdä jokaisesta päivästä erikseen.
  2. Loman anominen.
   1. Alle 5 päivän loma-anomus tehdään luokanvalvojalle tai luokanopettajalle lähettämällä vapaamuotoinen Wilma-viesti
   2. Yli 5 päivän loma anotaan täyttämällä tulostettava loma-anomus, joka täytetään ja toimitetaan rehtorille. Tulostettava lomake löytyy Wilman etusivun linkit osiosta, Lomakkeet (tulosta ja täytä) - Opetus ja kasvatus - Perusopetus - Loma-anomus
 9. Wilmaviesteihin vastaaminen. Opettajat on ohjeistettu vastaamaan Wilman pikaviesteihin 2 työpäivän sisällä
 10. Oppilaan saama tuki.
  1. Pedagoginen selvitys, arvio, oppimissuunnitelma ja HOJKS tehdään Wilmaan (Huom., jos oppilaan huoltajan halutaan kommentoivan esim. oppimissuunnitelmaa, niin ilmoitus pikaviestillä. Tuen lisäyksestä ei mene sähköposti-ilmoitusta).
  2. Yleisestä tuesta merkitään Wilmaan tukiopetus, samanaikaisopetus, laaja-alainen erityisopetus.
  3. Tehostettua tukea ei merkitä lainkaan erikseen Wilmaan tuntien kohdalle, vaan kaikki tehostettu tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Samoin erityistä tukea ei kirjata Wilmaan, vaan se kirjataan näkyviin HOJKS:hin.

Seuraavia ominaisuuksia käyttävät kaikki Ruskon opettajat

 1. tuntimerkinnät, kuten poissaolot, unohdukset ja positiivinen palaute
 2. tulevat kokeet
 3. pikaviestit
 4. arviointi
 5. pedagogiset lomakkeet

Näiden ominaisuuksien lisäksi opettajilla ja rehtoreilla on mahdollisuus käyttää seuraavia toimintoja

 1. tuntipäiväkirja, esimerkiksi tuntien aihe ja kotitehtävät (käytössä voi olla myös Opentunti tai blogi) 
 2. koenumerot
 3. tiedotteet, joilla voidaan tiedottaa yhteisiä asioita (rehtorit ja koulusihteeri, Wilman ylläpitäjä)
 4. Kyselyt: yhteiset koulun toimintaa koskevat kyselyt (rehtorit ja koulusihteeri, Wilman ylläpitäjä)

 


Osioon on kerätty Ruskon Wilman ohjeita huoltajille.