×
Merja Korsimo
1 oppitunti
Luokka-aste
Muu
Oppiaineet
PRO
Hakusanat
päätelaite

Oppilaan päätelaitteen käyttösäännöt

Kotiin vietävien päätelaitteiden käyttösäännöt

Paimion kaupunki antaa oppilaan (jatkossa ”käyttäjä”) käyttöön kaupungin omistaman kannettavan päätelaitteen (jatkossa ”laite”) oppilaan koulunkäyntiä varten. Käyttäjä on vastuussa laitteesta, kun se on hänelle luovutettu. Laitetta koskien noudatetaan alla lueteltuja sääntöjä ja ehtoja. Tämä sitoumus on voimassa laitteen palauttamiseen saakka tai siihen asti, kun sen korvataan uudella päivitetyllä sopimuksella.

Laitteen käyttö ja käyttöaika

1. Laite on tarkoitettu oppimisvälineeksi kouluun. Laitetta ei saa luovuttaa kenenkään muun käyttöön taikka hallintaan. Laitetta saa käyttää edellä mainittuihin asioihin liittyvien tehtävien tekemiseen.

 2. Käyttäjän tulee käyttää laitetta siten että hyviä tapoja, järjestyssääntöjä, lakeja, asetuksia, yksityisyydensuojaa ja tietosuojamääräyksiä noudatetaan. Alaikäisten (alle 18 v.) käyttäjien osalta huoltaja sopii erikseen lapsen kanssa laitteen kotikäyttöä koskevat pelisäännöt (mm. internetin käyttö).

 3. Laitteen käyttö päättyy peruskoulun päättyessä tai kaupungin erikseen ilmoittamana ajankohtana. Käytön päättyessä laite ja siihen liittyvät tarvikkeet palautetaan kaupungille erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Suunnitellusta käyttöajasta riippumatta Paimion kaupungilla on aina oikeus ottaa laite pois käyttäjältä, joka ei noudata laitetta koskevia käyttösääntöjä.

 4. Laite saattaa vaihtua käyttöajan sisällä joko väliaikaisesti tai pysyvästi. Huollossa olevien laitteiden tilalle pyritään järjestämään varalaite, joka ei kaikilta ominaisuuksiltaan kuitenkaan ole välttämättä alkuperäistä laitetta vastaava.

 

Laitteesta huolehtiminen

1. Laitteet ovat leasingyhtiön omaisuutta ja käyttäjien pitää palauttaa ne ehjinä käyttöajan jälkeen kaupungille. Laitetta tulee käsitellä huolellisuutta ja varovaisuutta noudattaen, huolehtien myös sen puhtaudesta. Laitteen ulkoasu on pidettävä siistinä. Sitä ei saa koristella millään muotoa.

 2. Laitetta ei saa jättää vartioimatta tai näkyville autoon, muuhun kulkuneuvoon tai julkiseen tilaan.

 3. Jos laite fyysisesti hajoaa, katoaa tai varastetaan, tulee siitä ilmoittaa välittömästi koulun vastuuhenkilölle. Tämän jälkeen käyttäjän tulee tehdä tapahtumasta kirjallinen selvitys tätä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella. Jos kaupunki tekee asiasta rikosilmoituksen, käyttäjän on avustettava tarvittavien tietojen kokoamisessa.

 4. Käyttäjä voi joutua korvausvastuuseen laitteelle tahallisesti tai erityisen huolimattomuuden seurauksena aiheutuneesta katoamisesta tai vahingosta.

 5. Mikäli käyttäjä saa kadonneen, varastetun tai rikkoutuneen laitteen tilalle korvaavan laitteen, myös siihen sovelletaan näiden käyttösääntöjen ehtoja.

 

Käyttöjärjestelmä, sovellukset ja asetukset

1. Laitteeseen voidaan ladata oppilaitoksen valitsemia, erikseen määrittelemiä tai tarjolle asettamia sovelluksia. Käyttäjä lataa tarvittavat sovellukset itse kaupungin sovelluspalvelusta tai muusta osoitetusta paikasta. Muita sovelluksia ei saa asentaa, eikä teknisiä rajoituksia saa yrittää kiertää. Epäselvissä tapauksissa tulee olla yhteydessä koulun yhteyshenkilöön.

 2. Jossain tilanteissa kaupunki voi edellyttää käyttäjän asentamaan/hyväksymään laitteen päivityksiä, mikäli ne eivät asennu automaattisesti. Näistä tilanteista ohjeistetaan erikseen.

 3. Laitetta ei saa omatoimisesti nollata. Tietohallinnon (ml. alihankkijat) työntekijöillä on mahdollisuus tarkastella ja määrittää laitteen asetuksia ja tarvittaessa nollata laite milloin tahansa.

Osioon on kerätty Paimion Wilman ohjeita huoltajille.