×

Tämä on käyttäjän Janne Korsimo suunnitelma. Osa kurssia Harrastetarjotin.

Kuvataide - alakoulu

Opiskelijan ohje

Kuvataidekerho alakoulussa

Lyhenne: KuvaA

Aikataulu: Kerho alkaa tammikuussa

 1. Kirkonkylä ja Hiidenvainio
  • 1-2 lk: ma 13.15 - 14.15 ja ti 13.15 - 14.15
  • 3-4 lk: ma 13.15 - 14.15 ja ti 13.15 - 14.15
  • 5-6 lk: ke 13.15 - 14.15 ja to 14.15 - 15.15
 2. Merttelä
  • 1-2 lk: ti 13.15 - 14.15 ja to 13.15 - 14.15
  • 3-4 lk: ma 13.15 - 14.15 ja ke 13.15 - 14.15
  • 5-6 lk: ti 13.15 - 14.15

Kuvataidekerho tarjoaa lapsille ja nuorille monipuolista kuvataiteen opetusta. Kuvataideryhmissä tutustutaan kuvataiteen ja kulttuurin eri osa-alueisiin sekä opitaan tekemään taidetta eri tekniikoilla, työvälineillä ja materiaaleilla. Kuvallisen ilmaisun ja käsillä tekemisen kautta  lapsi tai nuori voi mm. toteuttaa luovuuttaan, harjoitella havaintojen tekemistä ja kehittää sekä kuvallista ilmaisukykyään että taidollisia valmiuksiaan.

Kurssin tavoitteet

Rusko sai keväällä 2021 opetusministeriöltä avustusta koulupäivän yhteidessä tapahtuvan harrastamisen Suomen mallin kehittämiseksi.

Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Lisätietoa hankkeesta löytyy opetusministeriön sivuilta, Suomen malli - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö (minedu.fi)