×

Tämä on käyttäjän Janne Korsimo kurssi.

Portfolio

Kurssin tavoitteet

Kokonaisuus on sähköinen portfolioni liittyen pedagogiikkaan, teknologiaan ja erilaisiin hankkeisiin, joissa olen ollut mukana.

Oikean reunan linkeistä voit tutustua ajatuksiini jaoteltuna seuraaviin aihealueisiin

  1. Teknologia
  2. Pedagogiikka
  3. Organisaatioon liittyvät yhteiset kokonaisuudet
  4. Hankkeet, joissa olen ollut mukana

Ajatuksiini opettamisesta ja pedagogiikasta voit tutustua osoitteessa http://haluoppia.blogspot.fi/