×

Tämä on käyttäjän Janne Korsimo suunnitelma. Osa kurssia 8MA-kertaus+koe.Ohje

 1. Tee parin kanssa kertaustehtävät koetyyppisesti
 2. Aikaa on 2 tuntia, valitse yhteisten lisäksi 8 tehtävää.
 3. Tarkista tehtävät aina, kun olet päässyt vaativuustason (Yhteiset, perus, keski, vaativat) läpi.
 4. Jos saatte eri vastauksen kuin kirjassa, kysy opettajalta.
 5. tehtävät pisteytettään seuraavasti
  1. yhteiset tehtävät 2p
  2. perustehtävät 3p
  3. keskitason tehtävät 4p
  4. vaativat tehtävät 5p
 6. Laske omat pisteet. Maksimipistemäärä on 41 pistettä. Pyydä opettajalta arvosanataulukko
 7. Kirjaa tehtävät lukuvuosimonisteeseen

Kertaustehtäviä, maks 2 tuntia

harjoitukset  S. 154-155
  Yhteiset - kaikille

 

 s. 154: 1, 2, 4,

 

  Perustehtävät

 s. 154: 5, 7, 11, 14, 3

  Keskitaso

 s. 154: 10, 12, 13, 15, 16, 18

  Vaativat  s. 155: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 

Työskentelyn itsearviointi

8. lk matematiikan kertauskurssi

 

Potenssit

 1. Samankantaisten potenssien kerto ja jakolasku
 2. Tulon- ja osamäärän potenssi
 3. potenssin potenssi
 4. Nolla exponenttina
 5. Negatiinen eksponentti
 6. Kymmenen potenssit

Yhtälö ja epäyhtälö

 1. Yhtälön yleinen ratkaisu
 2. Nimittäjien poistaminen yhtälöstä
 3. Identtiset yhtälöt
 4. Toisen asteen yhtälöt
 5. Epäyhtälö
 6. Suhde ja verranto
 7. Verrannnollisuus

 Polynomit

 1. Samanmuotoiset termit ja niiden yhdistäminen
 2. Polynomin arvo
 3. Polynomin yhteen ja vähennyslasku
 4. Polynomin kerto- ja jakolaskut

 Geometria

 1. Pinta-ala ja piiri: Suorakulmio, suunnikas, puolisuunnikas, kolmio
 2. Pythagoran lause
 3. Monikulmio
 4. Ympyrän kehä, kaari, pinta-ala ja sektori
 5. Yhdenmuotoisuus

 Ei kokeeseen seuraavia kappaleita

 1. Potenssit ja polynomit: 12
 2. Yhtälö ja epäyhtälö: 4, 14
 3. Geometria: 14, 15, 16, 17