×
Laura Maria Kanerva
Kurssi: GeoGebra
1 oppitunti
Luokka-aste
7.-9. luokka
Oppiaineet
MA IT
Hakusanat
geogebra geometria kolmio yläkoulu keskinormaali ympyrä kolmion merkilliset pisteet

GeoGebra - Ympyrän ja kolmion yhteys

Avaa GeoGebran geometrian piirtosivu: https://www.geogebra.org/geometry

  1. Piirrä kolmio oman mielesi mukaan.
  2. Käytä keskinormaali-työkalua, ja piirrä jokaiselle kolmion sivulle oma keskinormaali.
  3. Mekitse pisteellä P se kohta, jossa keskinormaalit leikkaavat toisensa.
  4. Piirrä seuraavaksi ympyrä (ympyrätyökalulla) siten, että valitset ympyrän keskipisteeksi pisteen P ja ympyrän kehän pisteeksi yhden kolmion pisteistä. Saatko valittua tämän ympyrän kehän pisteen siten, että myös muut ympyrän pisteet osuvat samalle ympyrän kehälle? Muokkaa muodostamaasi kuviota siten, että tämä onnistuu.

 

Kokeile liikuttaa piirtämäsi kolmion pisteitä. Tarkkaile miten ympyrä samalla käyttäytyy.

Kirjoita havaintosi näkyviin kuvaan ja palauta työsi opettajalle joko linkkinä tai kuvana. 

 

 

Kurssin tavoitteena on tutustua GeoGebraan ja sen monipuolisiin työkaluihin erilaisten harjoitteiden kautta.