×

Tämä on käyttäjän Mika Lehtinen suunnitelma. Osa kurssia Värkkääminen (3-6lk).

Kirjanmerkki

Opiskelijan ohje

Kirjanmerkki on helppo 3D-suunnittelutyö, joka on myös nopea tulostaa.

 

OHJE:

1. Käynnistä Tinkercad-ohjelma (www.tinkercad.com

 - Ohjeita Tinkercadin käyttöön: Tinkercadin perusteet

2. Tee kirjanmerkin runko laatikko-työkalulla. Rungon muoto voi olla melkein mikä vaan. Madalla muoto 1mm korkuiseksi. Muodon pitää olla minimissään 40 mm pitkä (max 60mm?)

 

3. Kopioi muoto (ctrl + c), liitä (ctrl + v) ja pienennä hiukan kopioitu muoto kulmasta vetämällä. Muuta kopioitu muoto kiinteästä (solid) reiäksi (hole). Vie reikä runkomuodon päälle. Valitse muodot ja ryhmittele ne (group).

 

4. Tee kirjanmerkkiin "kieli". Tee uusi muoto. Madalla se 2mm paksuksi ja siirrä runko-osan päälle. 

5. Tee kirjanmerkin yläreunaan koriste, esim. nimi tekstityökalulla. Madalla tekstin korkeus 2mm korkuiseksi.

6. Tekstiä kannattaa muokata ja lihavoittaa niin, että kirjaimet sulautuvat hiukan toisiinsa kiinni. Ehkäpä lopputulos on kestävämpi.

7. Pitempää nimeä varten kannattaa tehdä ohut palkki ("alleviivaus") kirjaimien alle. Tee uusi muoto, venytä se koko nimen pituiseksi ja madalla 2mm korkuiseksi.

8. Siirrä alleviivauspalkki ja nimi kiinni runkoon. Valitse kaikki ja ryhmittele osat yhteen (group).

9. Kirjanmerkki on valmis. Vaihda suunnitelmallesi tunnistettavampi nimi, klikkaa "Export" ja valitse tallennusmuodoksi "STL". Siirrä malli Curaan tulostusta varten. Katso tästä tarvittaessa Curan ohjeet.

 

Kurssin tavoitteet

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa ja opettaa oppilaille 3D-mallintamista ja -tulostamista osana monialaisia aiheita.