×

Tämä on käyttäjän Mikael Meriluoto suunnitelma. Osa kurssia 3.lk.

piha

Opiskelijan ohje

Aluksi 

 

Ajatuskartta pihasta. Kuva talteen sähköiseen sovellukseen. Mahdolliset lisäkysymykset aiheesta oheen, mikä askarruttaaa... mitä haluaisi tietää lisää... 

 

 

Toimitaan pareittain 

 

Valinnaisella sähköisellä ohjelmalla, ehkä Padlet-sovelluksella toteutus 

 

  1. Pihan eläimiä 
  2. Selkärangattomat, hyönteisen ja hämähäkin eroavaisuudet 
  3. Pihan kasveja 
  4. Kasvupaikkatekijät 
  5. Kasvin osat ja tehtävät 
  6. Kasvien lisääntyminen, pölytys 
  7. Äänimaiseman teko pihasta 
  8. Pihan käyttäjien haastatteluja, kokemuksista, kehittämisehdotukset, plussat, miinukset 

 

 

Käytetään pihan lisäksi tarvittaessa apuna kirjoja. 

 

Paritöiden esittely toisille, jaetaan sivustot toisille oppilaille kertausta varten. 

 

 

Tiedolliset asiat kysytään esim. Google Formsin avulla,  Kahoot-kysymykset, jotka ovat oppilaiden tekemiä omasta aiheestaan. 

 

Itsearviointi suoritetaan wilman formatiivisella työkalulla esim. Annan toisille rauhan kuunnella. Kysyn, jos minulle jää epäselvää. Osaan keskittyä tehtävään. Osaan toimia parin kanssa.. 

 

Uuden ajatuskartan tekeminen pihasta, voisi korvata kokeenkin. Tuotos voisi olla monimuotoinenkin tuoden esille alkutilanteesta kehittymisen. 

 

 

 

Lisämahdollisuuksia 

 

Oma tekemä kartta elinympäristöistä. Mahdollisesti sähköinenkin, johon voidaan esim. merkitä oma lempipaikka. Kuvia pihasta lisätietoineen, Paikkaoppi.  

 

Tarinoita asioista, joita pihalla on tapahtunut. 

 

Laaditaan kasviot pihan kasveista.  

 

Kuvataide, piirrokset, yhteistyön kukka, neljän hengen ryhmä, ryhmä sopii, minkä kasvinosan kukin tekee, kootaan yhdeksi isoksi kasviksi-> kuva omalle Padlet-seinälle 

Kurssin tavoitteet

3.lk monialaisena oppimiskokonaisuuksina, viikkosuunnitelmina, Ruskon opsiin pohjautuen