×

Tämä on käyttäjän Janne Korsimo suunnitelma. Osa kurssia Rehtori-ope-kurssi.

Teknologian rooli-rehtoritehtävä

Opiskelijan ohje

Tehtävä - Mikä on teknologian rooli opetuksessa ja oppimisessa?

Ruskolla oppilailla on paljon henkilökohtaisia laitteita. Tässä tehtävässä on tarkoitus miettiä, millä tavalla voimme opetuksessa ja oppimisessa hyötyä laitteista ja palveluista. Voit vastata vapaamuotoisesti tehtävän otsikkoon. Vastaa esim. Wordillä. Yritä etsiä sekä näkökulmia sekä opettamisen ja oppimisen näkökulmasta. Voit käyttää apuna alla olevia apukysymyksiä.

 1. Jos TVT:n asiat jaetaan karkeasti kahteen kahteen alla olevaan tavoitteeseen, miten ne eroavat toisistaan?
  1. TVT-taitojen opettaminen oppilaille, ns kansalaisen TVT-taidot
  2. Teknologian hyödyntäminen oppimisessa ja opettamisessa
 2. Mitä johdolta tarvitaan yllä olevien 2 tavoitteen toteuttamiseen?
 3. Paras asia, jossa teknologia voi olla tukena
  1. oppimisessa?
  2. opettamisessa?
 4. Miten edistät edellisen tehtävään vastaamiasi asioita?
 5. Mieti yleisiä tapoja hyödyntää teknologiaa
  1. luokilla 1-2?
  2. luokilla 3-4?
  3. luokilla 5-9?
 6. Miten opetusta voi muuttaa, kun oppilaalla on oma laite ja internetyhteys omalla pulpetilla?
 7. OPS
  1. Ajatuksia OPS ja teknologia?, Esim. Miten teknologia liittyy kaikkiin laaja-alaisiin, https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ops/186832/perusopetus/tekstikappale/4923313 
  2. Miten teknologialla tuetaan opsin johdannon asioita, https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ops/186832/perusopetus/tekstikappale/189786 . Esim. visiota?
  3. MIten teknologialla tuetaan toimintakulttuurin Ruskon keskeisiä asioita, https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/ops/186832/perusopetus/tekstikappale/3365290 
 8. Digitalisaatio-ohjelma, avaa lautakunnan pöytäkirjan pdf . Miten edistät mm. seuraavia
  1. Osaamisen kehittäminen
  2. Viestinnän tehostaminen
  3. Opettajien yhteistyön edistäminen
  4. Analytiikka ja tiedolla johtaminen
  5. Opettajien yhteistyö
 9. Millaisia palveluja ja sovelluksia laitteiden lisäksi tarvitaan? Arvioi, onko Ruskolla tarvittavat palvelut? Puuttuuko jotain, vain onko meillä liikaa palveluja?
 10. Voidaanko jotakin nykyisiä toimintamalleja jättää pois laitteiden ja palvelujen avulla? Jos voidaan, mitä se meiltä vaatii?
 11. Minkä asian haluaisit ensimmäisenä kehittää, missä hyödynnetään teknologiaa?
 12. Millaisia palveluja realistisesti ajateltuna voisi olla tai haluaisit, että olisi
  • vuoden kuluttua
  • 3 vuoden kuluttua
  • 10 vuoden kuluttua

Palautus

 1. Palauta tehtävä Teamsin Testi-Ope-oppilaana ryhmän tehtävään Teknologian rooli koulussa. Ohjeita palauttamiseen voit katsoa oppilaiden TVT-kartan merkistä, https://opentunti.fi/badges/tokens/show/274/teamsin-kaytto 

 

Kurssin tavoitteet

Kurssi on luotu Ruskon rehtorien ja opettajien koulutukseen ja tutustumiseen.

Opettajien ja rehtoreiden ovat oppilaan roolissa seuraavissa palveluissa.

 1. Teams: Testi-Ope-Oppilaana
 2. Classroom: Testi-Ope-Oppilaana (koodin saat koulutuksessa)
 3. TeamDrive: Testi-Ope-Oppilaana
 4. SeeSaw: Testi-Ope-Oppilaana (saat koodin koulutuksessa)

Kouluttaja toimii oppilaana, kun käytät opettajan toimintoja.

Tehtäviin liittyvät opettajien osaamismerkit