×

Tämä on käyttäjän Anne Laitinen suunnitelma. Osa kurssia Matematiikka 7.

Kokonaislukujen yhteen- ja vähennyslasku

Kurssin tavoitteet

SISÄLLÖT JA ARVIOINTIPERUSTEET

Seitsemännen luokan matematiikka muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: Luvut ja laskutoimitukset, Tasogeometria sekä Algebra.

Luvut ja laskutoimitukset

Keskeisenä sisältönä: Peruslaskutoimitukset kokonais-, desimaali- ja murtoluvuilla. Tutustutaan myös potenssin ja prosentin käsitteisiin. 

Tavoite: Vahvistetaan peruslaskutaitoa. Oppilas osaa ilmaista itseään oikeita matemaattisia termejä ja ilmaisutapoja käyttäen. 

Kuvioiden geometriaa eli tasogeometria

Keskeisinä sisältöinä: Tasogeometrian peruskäsitteet, ympyrään liittyvät peruskäsitteet, monikulmioiden piiri ja pinta-ala sekä koordinaatisto. Palautetaan mieliin yksikkömuunnoksia.

Tavoite: Oppilas ymmärtää geometrian peruskäsitteet. Oppilas tunnistaa monikulmioita ja osaa laskea niiden piirejä ja pinta-aloja. Oppilas osaa käyttää (x,y)-koordinaatistoa. Oppilas osaa ilmaista itseään oikeita matemaattisia termejä ja ilmaisutapoja käyttäen.

Luvuista kirjaimiin eli algebra

Keskeinen sisältö: Kirjaimien tuominen osaksi laskuja, muuttujan käsite, lausekkeen arvon laskeminen sekä yhtälön ratkaisukeinot. Tutustutaan myös yhtälön käyttöön ongelmanratkaisun välineenä. 

Tavoite: Oppilas ymmärtää muuttujan käsitteen ja osaa laskea lausekkeen arvon. Oppilas oppii yksinkertaisten yhtälöiden ratkaisemisen periaatteet. Oppilas osaa ilmaista itseään oikeita matemaattisia termejä ja ilmaisutapoja käyttäen. 

Ohjelmallinen ajattelu ja ohjelmointi

Keskeinen sisältö:  Tutustutaan ohjelmalliseen ajatteluun sekä tietokoneella että ilman tietokonetta. Tutustutaan ohjelmointiin sekä graafisessa että tekstipohjaisessa ohjelmointiympäristössä. Opitaan tekemään yksinkertaisin ohjelmia. 

Tavoite: Vahvistetaan ongelmanratkaisutaitoja. Opitaan tekemään ja käyttämään ohjelmointia ongelmanratkaisun apukeinona.

Ohjelmallista ajattelua ja ohjelmointi opiskellaan sekä kirjasarjan omien ohjelmointitehtävien kautta että sähköisten oppimisympäristöjen avulla. 

Työskentely ja arviointi

Työskentelymuodot: Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely. Työskentelyssä käytetään oppikirjaa ja vihkoa, lisäksi käytetään sähköisiä oppimisympäristöjä. 

Arviontiperusteet: Jatkuva monipuolinen näyttö, joka sisältää tuntityöskentelyn ja kotitehtävissä annetun näytön osaamisesta. Sen lisäksi näyttö kerätään kirjallisin testein ja kokein sekä projektitöin.

 

 

Sähköiset oppimisympäristöt

www.digiedita.fi: Käytössä olevaan kirjasarjaan Säde liittyy oppilaan mobiilitehtäviä, jotka mahdollistavat kappaleen aihepiirin sisältöjen harjoittelun. Oppilaille on luotu järjestelmään tunnus muotoa etunimi.sukunimi@oppilas.hyvinkaa.fi eli sama muoto kun koulun koneille sekä muihin opetuksen sähköisiin järjestelmiin. Salasanaksi toivoin asetettavan saman kuin edellä olevalla tunnuksella on muutenkin tai sellaisen, jonka varmasti muistaa. Tehtävien teko on tarkoitettu tehtäväksi kännykällä. 

ville.utu.fi: Turun yliopistossa kehitetty järjestelmä ja materiaali, joka toimii oman kirjasarjan materiaalin tukena ja mahdollistaa oppilaalle lisäharjoittelun. Oppilaille on luotu järjestelmään tunnus muotoa etunimi.sukunimi@oppilas.hyvinkaa.fi eli sama muoto kun koulun koneille sekä muihin opetuksen sähköisiin järjestelmiin. Salasanaksi toivoin asetettavan saman kuin edellä olevalla tunnuksella on muutenkin tai sellaisen, jonka varmasti muistaa. Tehtävien tekeminen onnistuu parhaiten tietokoneella. 

code.org: Code.org-sivusto tarjoaa oppimiskokonaisuuksia ohjelmallisen ajattelun ja ohjelmoinnissa tarvittavien käsitteiden ja rakenteiden opiskeluun.

Sähköisten järjestelmien tehtäviä tehdään tunneilla, mutta niistä voi tulla myös kotitehtäviä. Ohjelmalliseen ajatteluun ja ohjelmointiin keskitytään aiheeseen varatuilla oppitunneilla.