×

Tämä on käyttäjän Janne Korsimo suunnitelma. Osa kurssia Opekoulutukset.

Veso-koulutus 08-2017

Opiskelijan ohje

Veso 11.8. 2017

Veson TVT-osio jakaantuu kolmeen tunnin osioon, jotka opettajat käyvät läpi pienissä ryhmissä. Osiossa käydään läpi Ruskon opettajien TVT-taitojen osaamismerkkejä, joten voit suorittaa niitä samalla. Osaamismerkkien nimet on ilmoitettu suluissa.

 1. Mediataidot 1, opetuksen suunnittelu sähkäisesti (Osaamismerkit)
  1. Tekijänoikeudet (Mediataidot 1), https://opentunti.fi/index.php?route=plans/show/2388/mediataidot-1
 2. Oppilaskoneiden esittely
  1. Käytännön asiat, esim
   1. lupalappu huoltajille
   2. koneiden jakelu
   3. latausmahdollisudet
   4. korvausmenettelyt
   5. muut yhteiset käytänteet
 3. Työskentelyä koneella
  1. Classroom kertaus (Työn palauttaminen ja arviointi digitaalisesti), https://opentunti.fi/index.php?route=plans/show/2357/tyon-palauttaminen-amp-arviointi-digitaalisesti 
  2. Ohjelmien asennus Windows koneelle (Ohjelmien asennus), https://opentunti.fi/index.php?route=badges/tokens/show/134/ohjelmien-asennus-windows 
  3. OneNote muistiinpanovälineenä (Muistiinpanot sähköisesti), https://opentunti.fi/index.php?route=plans/show/2537/muistiinpanot-sahkoisesti 
  4. Kuvaaminen, videointi, tallennus pilveen, jatkotyöstäminen Windows live elokuvatyökalun kanssa
  5. Onedrive-synkronointi
 4. Projektit
  1. Ainerajat ylittävän projekti yhteistyössä kollegoiden kanssa, https://opentunti.fi/index.php?route=badges/tokens/show/135/monialainen-projekti-yhdessa

Linkit osaamismerkkeihin

 1. Tekijänoikeudet, https://opentunti.fi/index.php?route=badges/tokens/show/61/mediataidot-1 
 2. Classroom, https://opentunti.fi/index.php?route=badges/tokens/show/73/tyon-palauttaminen-ja-arviointi-digitaalisest 
 3. Ohjelmien asennus, https://opentunti.fi/index.php?route=badges/tokens/show/134/ohjelmien-asennus-windows 
 4. Onenote, https://opentunti.fi/index.php?route=badges/tokens/show/133/muistiinpanot-sahkoisesti 
 5. Monialainen projekti, https://opentunti.fi/index.php?route=badges/tokens/show/135/monialainen-projekti-yhdessa 

Kurssin tavoitteet

Opettajille suunnatut TVT koulutukset