×

Tämä on käyttäjän Mikael Meriluoto suunnitelma. Osa kurssia Opettajien TVT-taidot - Open arjen työkalut.
Yleisinfo:

 • Tässä ohjeessa on lyhyet kuvaukset/esittelyt/suositukset opetuskäytön eri ohjelmista ja palveluista.
 • Välilehdissä on myös lyhyesti kuvattu ohjelmiston erilaisia käyttötapoja ja mahdollisuuksia hyödyntää niitä opetuksessa ja oppimisessa.
 • Palvelujen tarkemmat ohjeet löydät Opentunti - Osaaminen - Opettajien TVT -taidot (linkki Deskussa)
 • Oppilailla on henkilökohtaiset laitteet: 1-5 luokilla iPadit ja 6-9 luokilla Windows läppäri.
 • Huomioi, että hallinnon (esim palkanlaskenta) ohjeet löytyvät Opentunti - Osaaminen- Koulun käytännöt (linkki Deskussa)

Suositellut palvelut eri tarkoituksiin:

 • Palveluihin kirjatumnen - Deskun kautta pääset helpoiten palveluihin laitteesta riippumatta, myös omilla laitteina. POikkeusket
  • Sähköpostia kannattaa käyttää Outlook sovelluksella sekä iPadilla että tietokoneella
 • Oppilaistöiden palautus ja arviointi: O365 Teams/Googlen Classroom on kätevin tapa luoda palautuskanava oppilaiden sähköisiin tehtäviin
 • "Toimistosovellukset".
  • 1-5 luokilla iPadin kanssa pääsääntöisesti Googlen palveluja
  • 6-9 luokilla Windows läppäreiden kanssa pääsääntöisesti O365:n palveluja
 • Opetuksen suunnitteluun Opentunti
 • Arviointien kerääminen jakson/lukuvuoden arviointia varten: Wilman Koe osio

Ohjelmien asentaminen:

Sekä oppilaat että henkilökunta voi asentaa yhteisesti sovittuja ohjelmista laitteisiin vapaasti

 • iPadit: RuskoAppsit
 • Windows läppärit ja pöytäkoneet: Työpöydältä pikakuvake Ohjelmien asennus tai hae hakuvalikosta Yritysportaali

 

Deskun kuvaus:

 • Digitaalinen työpöytä sisältäen kaikkien koulun käyttäjien arjen linkit
 • Et tarvitse muita tunnuksia, Deskusta pääset laattaa klikkaamalla palveluun kirjatuneena käyttäjänä
 • Sisältää myös linkit mm. yhteisiin käytänteisiin, sääntöihin, kokousmuistioihin, oppilaiden teknologiataitoihin
 • Voit tehdä myös itse linkkejä ja jakaa niitä oppilaille
 • Teamsin / Classroomin arvosanojen vienti Wilmaan

Wilman toimintoja:

 • Perusasiat:
  • Oppilaiden ja opetusryhmien perustiedot
  • Lukujärjestys
  • Viestit
  • Tuntimerkinnät
  • Arvosanat ja arviointi
  • Oman valvontaluokan toiminnot
  • pedagogiset asiakirjat ja tukitoimet
 • Muita toimntoja mm.
  • Arviointikeskustelujen kirjaaminen oman valvontaluokan oppilaiden kanssa
  • Vanhempainvarttien varaussysteemi
  • Tapahtumat

O365 ja Googlen GWE ovat koulun ns. "pilvipalveluja".

Yleisohjeena/suosituksena oppilaiden kanssa on 1-5 luokilla käyttää Padien kanssa pääsääntöisesti Googlen palveluja ja 6-9 luokilla Windows läppäreiden kanssa O365 palveluja.

Molempien palvelujen hyödyllisimmät ominaisuudet:

 • Tekstinkäsittely(Word/Docs)
 • Diaesitykset(Powerpoint/Slides)
 • Taulukkolaskenta(Excel/Sheets)
 • Palautuskanava ja töiden arvointi sähköisesti palautettaville töille
  • O365: Teams
  • Google GWE: Classroom
  • Molemmissa
   1. Luo ryhmä (alakoulussa riittä 1 / luokka, aineopen kannattaa tehdä 1/opetusryhmä)
   2. Liitä ryhmää oppilaat kerran
   3. Luo tehtäviä lukuvuoden aikana tarvittaessa

O365:ssä lisäksi

 • Koulun virallinen sähköposti
 • Teams
  • Henkilökunnan yhteiset tiimit sisältäen mm. yhteiset tiedostot. Teamsin Kaikki tiiimit -osiosta näät tiimit, joihin kuulut.
  • Verkkopalaverit / etäopetus
 • Muita tutustumisen arvioisia
  • Whiteboard - sähköinen valkotaulu
  • ToDo - muistilista
  • Sway - hieman erilainen esitysohjelmisto

Googlen GWE:ssä lisäksi

 • Google Sites - kätevä tapa luoda sivustoja oppilaiden projektitöihin

Opentunnnin osa-alueet:

 • Tuntisuunnitelmien teko yksin tai yhdessä sekä niiden julkaisu tarvittessa oppilaille
 • Ideoiden haku ja kopiointi muiden opettajien tuntisuunnitelmista ja kursseista
 • Opettajien TVT ohjeet
 • Oppilaiden digitaalisen osaamisen taitopolku ja sen opettamisessa tarvittavat oppimateriaalit
 • Koulujen henkilökunnan käytänteet, yhteisesti sovitut asiat ja hallinnolliset ohjeet
 • Tapahtuma/koulutuskalenteri: Ilmoittautuminen ja tapahtumiin liittyminen

Hyödynnä rohkeasti ostettuja sähköisiä palveluja/materiaalia

 • Perinteiset oppimateriaalit (mm. SanomaPro, Otava, Edita, Edukustannus)
 • Ville - matematiikka ja äidinkieli
 • Skillgrower - matematiikka
 • Reactored - kielten opetukseen
 • Dreambroker - tee itse opetusvideoita
 • SumoApps - kuvankäsittely, äänen editointi, animaatio, koodauksen harjoittelu
 • iPadin sovelluksia alakouluille
  • SeeSaw - luokan oma somekanava
  • Book Creator - esitysten luonti digitaalisena kirjana
  • katso lisää ainekohtaisia sovelluksia RuskoAppseista

Opettajien osaamismerkit