×
Annariina Hongisto
2 oppituntia
Luokka-aste
7.-9. luokka
Oppiaineet
GE
Hakusanat
matematikka

Matematiikka

 

Keskitytään lukutaidon ohella loogiseen ajatteluun liittyviin tehtäviin.

 

 

 

Tehtävänänne on suunnitella, toteuttaa ja esitellä tilastollinen tutkimus.

 • Voitte kerätä aineistoa tekemällä
  • JOKO kyselylomakkeen avulla esimerkiksi tekemällä kyselyn omalle luokalle tai vastaavaa
  • TAI tekemällä havaintoja esimerkiksi lämpötiloista
  • TAI yhdistelmä näistä.
 • Alla on listattu muutama esimerkki erilaisista tutkimuksista. Saatte mielellään keksiä jonkun oman tutkimuksen - alla olevista ei ole pakko valita.

 

 • Kyselylomakkeeseen perustuva tutkimus
  • Syntymäkuukausi
  • Lempiruuat
  • Vanhempien välinen ikäero
  • Läksyjen teon aika
  • Jatko-opinnot yläasteen jälkeen
  • Vaikein oppiaine
  • Kotieläimet
  • Viikkoraha
  • Facebook
  • Tietokoneen käyttö
  • Urheilutoiminta

 

 • Havaintoihin perustuva tutkimus
  • Äänenvoimakkuus aulassa (desibelimittarilla)
  • Tavallisin auton väri
  • Autonmerkit
  • Välipalalle osallistuvien määrä
  • Sairauspoissaolot (opettajat tai oppilaat)
  • Oppilaiden määrä eri paikoissa aulaa (tai koulua) eri kellonaikoina
  • Sademäärä
  • Lämpötila esimerkiksi tunneittain.

 

1. Suunnitelman tekeminen

 • Mitä?
  Kuvailkaa, mitä tulette tutkimaan.
 • Miksi?
  Miksi olette valinneet tutkia juuri tätä aihetta? Mitä on mielestänne mielenkiintoista saada selville tutkimuksesta?
 • Miten?
  Miten aiotte toteuttaa tutkimuksen? Keräättekö tietoa kyselylomakkeen kautta, vai aiotteko laskea erilaisia tapahtumia tai olettamuksia? Mitä materiaalia tarvitsette?
 • Tavoite
  Mikä on tutkimuksenne tavoitteena? Mitä tietoa pyritte saamaan sen kautta?
 • Hypoteesi
  Pohtikaa sitä, millainen tutkimuksenne mahdollinen tulos on. Kuvailkaa, miksi hypoteesinne on sellainen kuin se on.2. Toteutus

 • Suorittakaa tutkimuksenne.
 • Kerätkää aineisto, suorittakaa kysely, tehkää havaintoja, jne...
 • Käyttäkää tarvittaessa erilaisia apuvälineitä!
  • piirtäkää esimerkiksi excelillä erilaisia kuvaajia

 

3. Esitys 

 • Analysoikaa saamanne tieto.
 • Pohtikaa, miten esitätte saamanne tulokset ja tekemänne tutkimuksen.
 • Esityksessä tulisi kertoa lyhyesti tutkimuksen suoritustavasta, käytetyistä metodeista, hypoteesistä, tuloksista ja tuloksien analyysistä. 

 

Tehtävänänne on suunnitella, toteuttaa ja esitellä tilastollinen tutkimus.

 • Voitte kerätä aineistoa tekemällä
  • JOKO kyselylomakkeen avulla esimerkiksi tekemällä kyselyn omalle luokalle tai vastaavaa
  • TAI tekemällä havaintoja esimerkiksi lämpötiloista
  • TAI yhdistelmä näistä.
 • Alla on listattu muutama esimerkki erilaisista tutkimuksista. Saatte mielellään keksiä jonkun oman tutkimuksen - alla olevista ei ole pakko valita.

 

 • Kyselylomakkeeseen perustuva tutkimus
  • Syntymäkuukausi
  • Lempiruuat
  • Vanhempien välinen ikäero
  • Läksyjen teon aika
  • Jatko-opinnot yläasteen jälkeen
  • Vaikein oppiaine
  • Kotieläimet
  • Viikkoraha
  • Facebook
  • Tietokoneen käyttö
  • Urheilutoiminta

 

 • Havaintoihin perustuva tutkimus
  • Äänenvoimakkuus aulassa (desibelimittarilla)
  • Tavallisin auton väri
  • Autonmerkit
  • Välipalalle osallistuvien määrä
  • Sairauspoissaolot (opettajat tai oppilaat)
  • Oppilaiden määrä eri paikoissa aulaa (tai koulua) eri kellonaikoina
  • Sademäärä
  • Lämpötila esimerkiksi tunneittain.

 

1. Suunnitelman tekeminen

 • Mitä?
  Kuvailkaa, mitä tulette tutkimaan.
 • Miksi?
  Miksi olette valinneet tutkia juuri tätä aihetta? Mitä on mielestänne mielenkiintoista saada selville tutkimuksesta?
 • Miten?
  Miten aiotte toteuttaa tutkimuksen? Keräättekö tietoa kyselylomakkeen kautta, vai aiotteko laskea erilaisia tapahtumia tai olettamuksia? Mitä materiaalia tarvitsette?
 • Tavoite
  Mikä on tutkimuksenne tavoitteena? Mitä tietoa pyritte saamaan sen kautta?
 • Hypoteesi
  Pohtikaa sitä, millainen tutkimuksenne mahdollinen tulos on. Kuvailkaa, miksi hypoteesinne on sellainen kuin se on.2. Toteutus

 • Suorittakaa tutkimuksenne.
 • Kerätkää aineisto, suorittakaa kysely, tehkää havaintoja, jne...
 • Käyttäkää tarvittaessa erilaisia apuvälineitä!
  • piirtäkää esimerkiksi excelillä erilaisia kuvaajia

 

3. Esitys 

 • Analysoikaa saamanne tieto.
 • Pohtikaa, miten esitätte saamanne tulokset ja tekemänne tutkimuksen.
 • Esityksessä tulisi kertoa lyhyesti tutkimuksen suoritustavasta, käytetyistä metodeista, hypoteesistä, tuloksista ja tuloksien analyysistä. 

 

 

TUTKI opettajalta saamiesi kuvaajien kuvia:

 

 • Mitä hyvää/huonoa niissä on?
  • Mitä puutteita huonoissa kuvaajissa on?

 

 • LAJITTELE ryhmällesi annetut kuvaajat mielestäsi selkeisiin ja epäselviin.
  • Miksi osa on selkeämpiä kuin toiset?
  • Mitä tekisit epäselvissä kuvaajissa toisin?

 

ETSI selkeitä ja informatiivisia kuvaajia netistä.

 • NÄYTÄ opettajalle ainakin 3 erilaista selkeää kuvaajaa.