×

Tekoäly haastaa koulun ja opettajan

Tiivistelmä pajasta (ChatGPT, linkki löytyy Deskusta)

 • ChatGPT on nimensä mukaisesti palvelu, jolta voi kysellä ja sen kanssa voi "jutella", myös siis suomeksi.
 • Meidän tulee pohtia ChatGPT:n vaikutuksia koulun toimintaan.
 • Oppilaat käyttävät palvelua jo nyt tehtävien tekemiseen
 • Oppilaan palauttamia vastauksia ei voi luotettavasti arvioida, onko vastaus ChatGPT:n tuottama vai ei
 • Opettaja voi hyödyntää ChatGTP:tä tehtävien tekemisessä

Demokysymyksiä

 • Tee tehtävä oppilaille euroopan ilmaston säätekijöistä
 • Tee ryhmätyötehtäviä oppilaille euroopan ilmaston säätekijöistä 
  • Muokkaa edellisiä tehtäviä siten, että ne soveltuvat 12 vuotiaalle

Esimerkkejä ChatGPT:n käytöstä

 

Yhteenveto pajasta:

 • Palveluja esim.
 • Kuvaile palveluun haluamasi kuva tekstin muodossa englanniksi ja palvelu palautta erilaisia kuvavaihtoehtoja.
 • Voit antaa myös lisämääreitä, esim drawing, 3d model ja saat ko tyyppisiä kuvia
 • Voit hyödyntää kuvia esim opetusmateriaalissa, kuvat ovat tekijänoikeusvapaita

AI sovelluksia

Hankesivuja ja esityksiä

Podcasteja

Videoita

Ruskon ja Maskun yhteinen veso 2023