×

Tämä on käyttäjän Tanja Meriluoto suunnitelma. Osa kurssia Historia 5.lk / Antiikin Kreikka.KPL 15

1. tunti

Käydään läpi kpl 15. 

 

Tehtävä 1

Selitä seuraavat käsitteet:

1. antiikki

2. Troijan sota

3. Ilias ja Odysseia

4. myytti

5. oraakkeli

 

Tehtävä 2

Tutki eri lähteistä, millaisia kreikkalaiset kaupungit olivat 800eaa. - 500jaa.

a.) Delfoi

b.) Sparta

c.) Ateena

d.) Troija

e.) Olympia

 

Valitse yksi kaupunki ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

- Miltä kaupunki on näyttänyt?

- Millainen on arkkitehtuuri?

- Millaisia kaupungin asukkaat olivat? 

- Kerro jostain kyseisessä kaupungissa sijaitsevasta tärkeästä paikasta, nähtävyydestä & tapahtumasta tarkemmin väh. 3 virkkeen avulla.

 

2. tunti

Ryhmätyö

- Keskustele ryhmäsi kanssa kaupunkiinne liittyvistä vastauksista. Yhdistäkää vastauksenne yhdeksi esitykseksi ja valmistautukaa esittämään se muille.

Tehtävä 3

- Tehtäväkirjan tehtävät s. 46-47

 

 


Tekstikirja s. 85 t. 1 ja 2 

Lisäksi tutki kappaleessa esiintyviä jumalia, valitse yksi ja piirrä hänestä kuva häneen sopivassa ympäristössä. (Esim. Poseidon - meri)


Tämän kurssin tavoitteena on tutustua Antiikin Kreikkaan ja sitä ympäröiviin käsitteisiin. Tutkitaan kreikkalaisen kulttuurin syntyperää ja Kreikan kaupunkivaltioita Spartaa ja Ateenaa. 

Tavoitteet & sisällöt (OPS 2014):

T2 johdattaa oppilasta tunnistamaan erilaisia historian lähteitä

T4 auttaa oppilasta hahmottamaan erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin sekä käyttämään niihin liittyviä historiallisia käsitteitä

T6 johdattaa oppilasta hahmottamaan erilaisia syitä ja seurauksia historian tapahtumille ja ilmiöille

T8 harjaannuttaa oppilasta hahmottamaan jatkuvuuksia historiassa

S2 Vanha aika ja antiikin perintö: Paneudutaan demokratian orastukseen Kreikassa ja roo- malaiseen yhteiskuntaan. Aikakautta tarkastellaan lisäksi Pohjolan asuttamisen näkökulmasta