×

Alaska

'English-speaking world' on valinnaisaine, jonka tarkoituksena on syventää oppilaan englannin kielen osaamista. Sitä on yksi oppitunti viikossa koko lukuvuoden ajan. Pääpaino on suullisissa harjoituksissa, mutta myös kirjallisia tehtäviä ja kuuntelutehtäviä harjoitellaan.

Kurssista saa suoritusmerkinnän, kun palauttaa tuntitehtävät ja osallistuu tunnilla harjoituksiin. Lisäksi lukuvuoden aikana tehdään yksi pidempi projekti. 

8. luokan aiheita ovat:

- USA ja Kanada ja niiden nähtävyydet sekä englannin kielen variaatiot näissä maissa

- tavat, tottumukseet ja juhlat näissä maissa

- esitelmän tekeminen englanniksi Amerikkaan liittyvästä aiheesta

- matkustamiseen tarvittava sanasto ja keskustelut