×

Tämä on käyttäjän Leo Syrjälä suunnitelma. Osa kurssia Tietotekniikkaa.

Python - aloittaminen

Opiskelijan ohje

Python- perusteet

Tällä kurssilla python-ohjelmoinnissa käytetään selainpohjaista kääntäjää.

Miten pääsen alkuun? 

 1. Avaa kääntäjä tästä
 2. Koodi kirjoitetaan vasemmalle.
 3. Tuloste ilmestyy oikealle kun painat Run.

Perusasioita

Laskuoperaatiot

Selitys  Python merkintä
yhteenlasku a+b
vähennyslasku a-b
kertolasku  a*b
jakolasku a/b
jakolaskun kokonaisosa a//b
jakojäännös a%b
potenssilasku a**b

 Laskut toimivat samalla tavalla, kuin matematiikan tunnillakin.

Esim. Lukujen 7 ja 11 summa saadaan kirjoittamalla 7+11.

Muuttujan tekeminen

Muuttuja on oleellinen osa ohjelmointia ja siihen törmäät ohjelmoinnissa jatkuvasti. Muuttuja on paikka, johon voi tallentaa tietoa. Tietoa tallennetaan käyttämällä yhtäsuuruusmerkkiä, esim. x = 7 tai  nimi = "Pekka". Tämän jälkeen muuttujan sisältämää tietoa voidaan käyttää myöhemmin ohjelmassa. Muuttujan nimi on ohjelmoijan päätettävissä, ja hyvä nimi kertoo, mitä muuttuja sisältää. Muuttujan nimessä voi olla kirjaimia, numeroita ja alaviivoja, mutta se ei saa alkaa numerolla.

Muuttuja voi olla tyyppiä: 

 • str (string): merkkijono
 • int (integer): kokonaisluku
 • float: liukuluku (vähän kuin desimaaliluku)
 • bool (Boolean): Totuusarvo eli on joko tosi/true tai epätosi/false

Pythonissa tietokone ymmärtää automaattisesti, mitä tyyppiä tieto on. Merkkijonot laitetaan lainausmerkkien sisään!

Esimerkki 1

Testaa esimerkkikoodia Esimerkki1 kopioimalla koodi replit:iin. Huomioi koodissa olevat kommentit. Pohdi samalla:

 • Miten koodissa esitellyt kaksi tapaa eroavat toisistaan ohjelman tulostuksen kannalta?

Esimerkki 2

Testaa esimerkkikoodia Esimerkki2 kopioimalla koodi replit:iin. Pohdi samalla:

 • Mikä/mitkä ovat koodissa muuttujia?
 • Mitä hyötyä muuttujista on kyseisessä koodissa?

Tehtäviä

1. 

(a.) Luo muuttuja, anna sille arvoksi merkkijono "Pythonia" ja sen jälkeen tulosta:

On kivaa koodata Pythonia

(b.) Lisää edelliseen kohtaan piste perään, jolloin vastaukseksi saat:

On kivaa koodata Pythonia.

2. Merkitse muuttujien arvoksi x = 2, y = 5 ja z = 8. Laske ja tulosta ohjelman avulla

(a.) Muuttujien x, y ja z summa

(b.) Muuttujien x ja y summa jaettuna muuttujalla z

(c.) Muuttujien z ja y erotus potenssiin x.

3. Tee ohjelma, jonka tulostus on seuraava: 

PythonPythonPythonPythonPythonPython

4. Tee ohjelma, joka printtaa erillisille riveille alla olevat

 1. "Minulla on 21 euroa" (voit muuttaa määrän)
 2. "Euron ja punnan kurssi on 0,85" (tarkista päivän kurssi)
 3. "21 euroa on xx puntaa" (Ohjelma laskee siis eurot punniksi kurssin mukaan)

5.  Tee ohjelma, johon syötetään kolme arvosanaa esim. a = 8, b = 7 ja c = 6. Tämän jälkeen ohjelma tulostaa arvosanojen keskiarvon tekstin kanssa:

Keskiarvosi on 7.