×

Tämä on käyttäjän Maija Kurru suunnitelma. Osa kurssia Ilmiöviikko Maunu k-2021.

Ilmiöviikko: terveystieto

Opiskelijan ohje

1. Aloitetaan lämmittelytehtävällä

- Padletissa:

- Jokainen lisää työterveyttä uhkaavia tekijöitä omaan tekstilaatikkoonsa 

- Läpikäynti

- Pohditaan lopuksi: Miten mainittuja uhkaavia tekijöitä voi ennakoida ja korjata?

2. Työterveys

Video työterveydestä  (2:35)

- Kysymyksiä tueksi:

A. Mikä on työterveyden tavoite?

B. Millaisia palveluita tarjotaan?

c. Millaisiin kysymyksiin työterveys vastaa?

3. Ergonomia

Video työpisteen ergonomiasta (2:25)

( jos aikaa, voi katsoa myös tämän Nostojen ergonomiaa (2,56))

- Keskustelua esim. 

a. Mitä kaikkea videon mukaan ergonomiaan kuuluu?

b. Arvioi, miten ergonomia toteutuu itselläsi täällä koulussa ja kotona. 

c. Miten jokainen voisi parantaa omaa ergonomiaa?

 4. Jos aikaa jää:

Taukojumppa loppuun (2:48)

 

Kurssin tavoitteet

Maunun koulun kevään ilmiöviikko 22.- 26.3. 2021. Aiheena työelämä.

Aineryhmät suunnittevat valmiit paketit. 2h/oppiaine (1vvt aineet 1h)