×

Tämä on käyttäjän Janne Korsimo kurssi.

Prosenttilasku-Avoinoppikirja

Kurssin tavoitteet

Avoinoppikirja on Marika Toivolan ja Tiina Härkösen tekemä yläkoulun  matematiikan oppikirja, jota jaetaan avoimesti CC lisenssillä. Suunnitelmissa on käytetty oppikirjan sisältöjä.

Linkit

  1. Tehtävien vastaukset
  2. Itsearviointi
  3. Tehtävien kirjaaminen
  4. Yleiset päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Tavoitteet

Yleiset työskentelyn tavoitteet 
  Seuraan tarkasti opetusta
  Teen tehtävät selkeästi ja huolellisesti vihkoon
  Olen ahkera
  Yritän sitkeästi
  Annan muille työrauhan
  Tarkistan tehtävät
  Kysyn tarvittaessa apua
  Opin virheistä

 

Sisältötavoitteet sisältö
  Osaan prosenttilaskennan perusasiat  
    päässälaskut
    prosentin käsite
    prosenttiosuus
    prosenttiluku
    perusarvo
    prosenttikerroin
  Osaan soveltaa prosentin käsitettä  
    Lisäys-ja vähennysprosentti
    koron korko
    muutosprosentti
    vertailuprosentti
    perusarvon laskeminen
  Osaan käytännön sovelluksia  
    liuokset ja seokset
    verotus
    promille